Samfunnsspeilet, 2001/1

Industrisysselsetting 1850-1998

10 000 flere i vest

Publisert:

Fra midten av 1960-tallet har 80 000 industriarbeidsplasser blitt borte. Nedgangen har skjedd i de tradisjonelle industrifylkene, Oslo, Østfold, Buskerud og Telemark. På Vestlandet er det blitt flere industriarbeidere.

Åpne og les artikkelen i PDF (3.1 MB)

Kontakt