[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1999

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 2. kvartal 1999:

Noe lavere investeringer neste år


De første anslagene for investeringene innenfor indu-stri, bergverksdrift og kraftforsyning for år 2000 ligger 3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 1999 som ble rapportert på samme tid i fjor. Anslagene for investeringer inneværende år viser en moderat oppgang på 2 prosent.

Anslagene for investeringer innenfor bergverksdrift, industri og kraftforsyning for år 2000 er på 14,3 milliarder kroner. Dette er 3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 1999 rapportert på samme tid i fjor. Nedgangen har sammenheng med en reduksjon i kraftforsyningen sine investeringsplaner, der planene for år 2000 ligger 15 prosent lavere enn 1999-anslaget. Innenfor kraftforsyningen hersker det stor usikkerhet rundt noen større prosjekt, og dette forklarer mye av nedgangen på 15 prosent.

Industrien har en oppgang på 2 prosent i sine investeringsanslag. Det er elektroteknisk og optisk industri som øker desidert mest med en oppgang på 100 prosent. Størst nedgang har maskinindustrien med en reduksjon på 26 prosent. For de andre næringene er det mindre endringer i investeringsanslagene for neste år.

Lavere enn i 1998

Investeringsanslagene for 1999 ligger 17 prosent under tilsvarende anslag gjort på samme tid i fjor for 1998. Enkelte avsluttede prosjekter kombinert med økt usikkerhet knyttet til lønnsomhet som følge av renteoppgangen sist høst kan være noen forklaringsfaktorer.

Tall rapportert i 2. kvartal i år for 1999 viser en moderat oppjustering av anslaget for 1999 sammenlignet med årstall basert på rapporteringer i forrige kvartal.

Om statistikken

Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midtmåned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av brukte maskiner og utstyr med videre skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall omfattes heller ikke av denne undersøkelsen.

Ny statistikk
Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 2. kvartal 1999.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Benn.Torjesen@ssb.no, tlf. 21 09 47 20.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 23, 1999 [an error occurred while processing this directive]