[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1999

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 6. termin 1998:

11 prosent økning innenfor bygge- og anleggsvirksomhet


Omsetningen for bygge- og anleggsbedriftene i Norge økte med 12,4 milliarder kroner fra 1997 til 1998. Det tilsvarer en økning på 11 prosent.

All omsetning i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift.

Den totale omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten for 1998 var 125,4 milliarder kroner. Bedriftene i hovednæringsgruppen ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner økte omsetningen mest i 1998 sammenlignet med 1997. Veksten var på 11,9 prosent eller 1,1 milliarder kroner. Omsetningen til bedrifter med næringen grunnarbeid, bygginstallasjon og annen bygge- og anleggsvirksomhet steg med henholdsvis 11,8, 11,6 og 10,5 prosent. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 0,8, 3,3 og 7,0 milliarder kroner. Næringen annen bygge- og anleggsvirksomhet omfatter blant annet oppføring av bygninger og konstruksjoner.

Størst vekst i Oslo

Omsetningen i 1998 innenfor bygge- og anleggsvirksomheten økte mest i Oslo, med 18,9 prosent sammenlignet med 1997. Stor vekst var det også for bedriftene i fylkene Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Vestfold som økte omsetningen med henholdsvis 15,1, 13,7, 13,4 og 13,3 prosent i samme periode. For bedriftene i Finnmark gikk derimot omsetningen ned med 4,9 prosent fra 1997 til 1998. Omsetningen i Hedmark og Troms økte med kun 1,7 og 1,4 prosent i samme periode.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 6. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Liv.Reidun.Sletmoen@ssb.no, tlf. 62 88 54 36. Mer informasjon om statistikken, se art. 17.shtml

Tabeller

Ukens statistikk nr. 23, 1999 [an error occurred while processing this directive]