[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 23, 1999

Jegerregistret, 1998/99:

Flest jegere i Nord-Trøndelag


Hver femte mannlige innbygger over 16 år i Nord-Trøndelag betalte jegeravgift for jaktåret 1998/99.

Rogaland, Hordaland og Oslo og Akerhus er de fylkene som har færrest jegere i forhold til folketallet. Her var det bare 6 prosent av mennene som betalte jegeravgift. For landet som helhet betalte 10 prosent av den mannlige befolkningen jegeravgift for jaktåret 1998/99.

Det blir stadig flere kvinnelige jegere. Av de 177 600 personene som betalte jegeravgift for jaktåret 1998/99 var 7 100 kvinner. Dette er en økning på 400 kvinnelige jegere fra jaktåret 1997/98.

I 1998/99 avla 11 200 personer jegerprøven og 17 prosent av disse var kvinner. Av de som avla jegerprøven er det bare 46 prosent som betalte jegeravgiften. Flest jegerprøver ble avlagt i Oslo og Akershus hvor 1 800 personer besto jegerprøven.

Om statistikken

Statistikken bygger på data fra jegerregistret og omfatter alle personer bosatt i Norge som har betalt jegeravgift for jaktåret 1998/99, som går fra 1. april 1998 til 31. mars 1999, samt nye jegere som har bestått jegerprøven i samme periode. Jegerregist-ret ble høsten 1998 flyttet fra Direktoratet for naturforvaltning til Brønnøysundregistrene.

[Figur 6]

Figur 6: Mannlige jegere i prosent av mannlig befolkning over 16 år,etter bostedsfylke


Ny statistikk
Jegerregistret 1998/99.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Jaktstatistikk. Mer informasjon: Terje.Olav.Rundtom@ssb.no, tlf. 62 88 53 78, eller Kristian.Birkeland@ssb.no, tlf. 62 88 52 56.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 23, 1999 [an error occurred while processing this directive]