[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 21, 1999

Veitrafikkulykker med personskade, april 1999:

20 omkom i apriltrafikken


I april 1999 omkom 20 personer på veiene, mens 604 ble skadd. Det viser en foreløpig oversikt. Av de omkomne var 12 bilførere, tre bilpassasjerer, én motorsyklist, to mopedister, én syklist og én fotgjenger. Halvparten av dødsulykkene var utforkjøringer.

12 personer i aldersgruppen 25-64 år mistet livet. Av disse var ni bilførere. Av de øvrige omkomne var sju i aldersgruppen 15-24 år og én var over 65 år.
Den første oversikten for april i 1998, viste 17 omkomne og 622 skadde. Gjennomsnittstallene for april i femårsperioden 1994-1998 var 18 omkomne og 605 skadde.

Hittil i år har 70 personer mistet livet og 2 832 har kommet til skade, viser foreløpige tall. Tilsvarende tall for perioden fra januar til april i 1998, viste 83 omkomne og 3 041 skadde.

Om statistikken

Ulykkestallene for 1998, som er brukt her som sammenligningsgrunnlag, er foreløpige tall publisert i Ukens statistikk nummer 22/98 (Veitrafikk-ulykker med personskade, april 1998). Tallene for 1998 som presenteres i vedleggstabellene 1-5, er endelige. Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

Ny statistikk
Veitrafikkulykker med personskade, april 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon: Aud-Marit.Beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller Asbjorn.Willy.Wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 21, 1999 [an error occurred while processing this directive]