[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1999 Ordrestatistikk

Ordrestatistikk. Industri, 1. kvartal 1999:

Industrinæringene tærer på ordrereservene


Svakere ordretilgang og høyt aktivitetsnivå svekker industrinæringenes ordrereserver. Reservene ligger nå 6 prosent under nivået for forrige kvartal og 18 prosent under nivået for samme kvartal i fjor, målt i originalserier. Den totale ordrereserven viser seg likevel å være relativt høy.

Sterkest har nedgangen i reservene vært for innenlandsmarkedet, med 8 prosent fra forrige kvartal og 26 prosent fra samme kvartal året før. Høy ordretilgang fra 1997 og utover, spesielt i 4. kvartal 1997 og 2. kvartal 1998, har ført til kraftig oppbygging av reservene. Nedgangen de to siste periodene kan være forløperen til en mer normalisert situasjon.

Kjemisk råvareindustri og metallindustri er de eneste næringene som kan vise til økning i ordrereservene. Kjemiske råvarer økte med drøyt 22 prosent sammenlignet med 1. kvartal 1998. Næringen har hatt en gradvis oppbygging av reserver siden 4. kvartal 1995, spesielt for eksport. Metallindustrien har økt sine reserver med nærmere 57 prosent siden 2. kvartal 1997. Det er i all hovedsak eksportreservene som trekker opp.

Transportmiddelindustrien

Som følge av reduksjon av verftsstøtten ved årsskiftet 1997/1998 opplevde transportmiddelindustrien en usedvanlig høy ordretilgang i 4. kvartal 1997. Ikke overraskende har tilgangen de påfølgende kvartalene vært lavere. I 1. kvartal i år ble total ordretilgang redusert med 29 prosent i forhold til samme kvartal året før, målt i originalserier. Nedgangen var her sterkest for innenlandstilgang, med 36 prosent. De totale ordrereservene ble i samme periode redusert med 30 prosent, mens innenlandsreserve sank med 45 prosent. Ordrereservene er fortsatt relativt store, og kan nok forventes ytterligere noe ned i kommende kvartal.

Om statistikken

Beregningene omfatter utvalgte industrinæringer. Undersøkelsen kartlegger blant annet verdien på nye ordrer som er mottatt i tellingskvartalet og ordrebeholdning ved utløpet av kvartalet - begge målt i løpende priser. Resultatene presenteres i form av elementære verdiindekser, dette til forskjell fra volumindekser. I publiseringen av ordrestatistikken kan tall for tidligere kvartal bli revidert på grunnlag av ny informasjon fra oppgavegiverne. Aktuelle tall må derfor tolkes som foreløpige. Endelige tall vil normalt foreligge etter ett til to kvartal. Svarprosenten for undersøkelsen er om lag 95 ved publiseringstidspunktet.

[Figur 4]

Figur 4: Ordretilgang og ordrereserver totalt. Ujustert. 1. kvartal 1993-1. kvartal 1999. 1995=100


Ny statistikk
Ordrestatistikk. Industri, 1. kvartal 1999.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Hilde.Hagen@ssb.no, tlf. 21 09 47 45, eller Jacob.A.Osnes@ssb.no, tlf. 21 09 47 24.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 20, 1999 [an error occurred while processing this directive]