[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1999

Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 1999:

Økning i lastebilkostnadene


Totalkostnadsindeksen for lastebil viste en oppgang for alle kjøretøygruppene fra mars til april. Endringene varierer fra en oppgang på 0,7 prosent for anleggstransport til en oppgang på 1,1 prosent for tømmertransport og langtransport. I gjennomsnitt gikk totalkostnadsindeksene opp med 0,9 prosent. Økte dieselpriser forklarer mye av oppgangen.

Økte dieselpriser i april bidro til en økning i drivstoffindeksen på 3,6 prosent. Økte råoljepriser kan forklare noe av denne økningen. I løpet av de siste 12 måneder har drivstoffindeksen økt med 2,3 prosent. Drivstoffindeksen er den samme for alle gruppene, men den inngår med ulik vekt i de enkelte totalindekser. Størst vektandel har den innenfor tømmertransport og lang-transport med henholdsvis 24,0 og 20,7 prosent, og det er da også disse kjøretøygruppene som har sterkest økning i totalindeksene i april.

Resultatene av årets lønnsoppgjør for sjåfører innenfor godstransport på vei førte til en økning i delkostnadsindeksene for lønn og sosiale kostnader på om lag 1 prosent. Resultatet av årets tariffoppgjør innenfor denne næringen var gjeldende fra 1. april.

Reparasjonsindeksene økte sist måned. I gjennomsnitt for alle kjøretøygruppene gikk den opp med 0,5 prosent fra mars til april. De siste 12 måneder har den i gjennomsnitt økt med 7,2 prosent. Delkostnadsindeksen for dekk viste en gjennomsnittlig oppgang på 0,3 prosent fra mars til april. Siden april i fjor har denne delindeksen økt med 4,4 prosent i gjennomsnitt for alle gruppene.

Administrasjonskostnadsindeksen gikk ned for samtlige kjøretøygrupper sist måned, i gjennomsnitt med 1,1 prosent. Hovedforklaringen er reduserte teletakster. For øvrig har administrasjonskostnadsindeksen i gjennomsnitt for alle gruppene økt med 2,5 prosent de siste 12 måneder. De øvrige delkostnadsindeksene viste liten eller ingen endring fra mars til april.
For de som er interessert i vektfordelingen mellom kostnadskomponentene innenfor de enkelte grupper, viser vi til særskilt tabell publisert i Ukens statistikk nr. 14/98

Om statistikken

Totalkostnadsindeksene for hver kjøretøygruppe er sammensatt av åtte delkostnadsindekser. Delkostnadsindeksene er veid sammen til totalkostnadsindekser ved hjelp av faste vekter. Noen av delkostnadsindeksene er sammensatt av flere kostnadskomponenter. Valget av delkostnadsindekser og vektene disse imellom, bygger på en kostnadsundersøkelse for lastebilnæringen med regnskapstall fra 1996.

Ny statistikk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, april 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Per.Kristian.Alnes@ssb.no, tlf. 62 88 55 40, eller Klara.Skarnes@ssb.no, tlf. 62 88 54 16..

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 20, 1999 [an error occurred while processing this directive]