[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 20, 1999 Utenrikshandelen med varer, april 1999:

Utenrikshandelen med varer, april 1999:

Høyere eksport og lavere import


Norge importerte varer for 20,7 milliarder kroner i april. Det var 1,5 milliarder mindre enn for samme måned i fjor, en nedgang på 6,8 prosent. Blant annet ble det importert 30 prosent færre personbiler. Tradisjonell vareeksport kom opp i 14,9 milliarder kroner, eller 800 millioner mer enn i april 1998. Medregnet en råoljeeksport på 8,6 milliarder kroner og en gasseksport på 2,4 milliarder, ga dette et overskudd i handelsbalansen med varer på 5,2 milliarder kroner siste måned.

De fire første månedene i år importerte vi varer for 84,0 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4,2 milliarder fra i fjor. Tradisjonell vareeksport kom opp i 59,9 milliarder kroner, eller 1,8 milliarder mindre enn i januar til april 1998. Underskuddet i handelsbalansen med tradisjonelle varer ble dermed 24,0 milliarder kroner, eller 2,3 milliarder mindre enn for fjorårets fire første måneder.

Tar vi med eksporten av råolje og naturgass, var handelsoverskuddet med varer utenom skip og oljeplattformer 14,9 milliarder kroner de fire første månedene i år. Dette er 5,3 milliarder mindre enn i fjor. Bak denne nedgangen ligger mindre inntekter fra eksporten av råolje og naturgass fra kontinentalsokkelen. Til og med april i år er inntektene fra denne eksporten 7,6 milliarder kroner lavere enn til samme tid i fjor. Årsakene er lavere kvanta og lave priser for råolje for de foregående månedene. I april i år var prisen per fat råolje 115 kroner, mens den i februar var nede i 77 kroner.

Mindre import av personbiler

Norge importerte i april i år kjøretøy for 1,9 milliarder kroner og jern og stål for 700 millioner. Dette var henholdsvis 700 og 500 millioner kroner mindre enn i april 1998. Antall importerte personbiler var 9 968 i april i år mot 13 818 i fjor. Tallene til og med april i år viser at antall importerte personbiler har gått ned hele 30 prosent. Vi importerte også mindre malm og kraftmaskiner i april. Importverdien for begge disse gruppene var 250 millioner kroner lavere. Blant grupper med vekst i importverdien kan nevnes industrimaskiner med 425 millioner kroner mer, og mineraloljeprodukter med 170 millioner mer.

Mindre eksport av metaller og mineraloljeprodukter

I april sank eksporten av metaller og mineraloljeprodukter med henholdsvis 200 og 140 millioner kroner i forhold til samme måned i fjor. Andre grupper med lavere eksportverdi var propan og butan, fôrstoffer for dyr, telekommunikasjonsutstyr og elektrisk utstyr.

Både for kontormaskiner/IT-utstyr og for kunstgjødsel økte imidlertid eksportverdien med 50 millioner kroner hver. Totalt i april i år eksporterte vi tradisjonelle varer for 14,9 milliarder kroner. Dette er 780 millioner mer enn i april 1998. I årets apriltall er inkludert en eksport av spesialfartøyer for 1,4 milliarder kroner. Det var ingen slik type eksport i april i fjor.

Ved sammenligning av ujusterte månedstall for 1998 og 1999 må det tas i betraktning at påsken i 1998 i sin helhet falt i april, mens påsken i år kan ha innvirket både på mars- og apriltall når det gjelder tradisjonelle varer.

Sesongjusterte tall

For tradisjonell vareeksport viste sesongjusterte verditall en økning på 2,8 prosent for perioden fra februar til april sammenlignet med foregående tremånedersperiode. For tradisjonell vareimport var økningen i de sesongjusterte tall kun 0,3 prosent ved sammenligning av de samme tremånedersperiodene.

Om statistikken

Alle tallene gjelder utenrikshandel med varer. Utenrikshandel med tjenester er ikke med. Tjenestebalansen inngår i utenriksregnskapet sammen med rente- og stønadsbalansen og vil bli publisert senere. Tallene for skip og plattformer inngår i tabellvedlegget, men er på dette tidspunkt ufullstendige. Tradisjonelle varer: Ved import, alle varer utenom skip og oljeplattformer. Ved eksport, alle varer utenom skip og oljeplattformer, råolje og naturgass.

Ny statistikk
Utenrikshandelen med varer, april 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og Månedsstatistikk over utenrikshandelen, og er tilgjengelig på Internett: http://www.ssb.no/. Detaljerte tall er også tilgjengelig ved Kundetjenesten for utenrikshandelen, tlf. 21 09 47 52/53. Mer informasjon: Oyvind.Hagen@ssb.no, tlf. 21 09 47 26.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 20, 1999 [an error occurred while processing this directive]