[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999 Camping- og hyttegrendstatistikk, februar 1999:

Camping- og hyttegrendstatistikk, februar 1999:

Kraftig økning for hyttegrendene


I februar 1999 var det 25 000 overnattinger ved norske hyttegrender. Dette var en økning på 87 prosent sammenlignet med februar 1998. Om lag 16 000 av disse overnattingene var utenlandske, og nesten 10 000 representerte trafikk fra innenlandsmarkedet.

Selv om tallet på norske overnattinger ved hyttegrendene økte med 39 prosent, var det likevel trafikken fra utenlandsmarkedet som sto for mesteparten av økningen. Tallet på utenlandske overnattinger økte fra i underkant av 7 000 i februar 1998 til nesten 16 000 i februar 1999, en økning på 138 prosent.

Danmark befestet sin posisjon som et stort vintermarked for norske hyttegrender. Etter en økning fra 4 000 overnattinger i februar 1998 til 11 000 overnattinger i år, er nå tre av fire utenlandske overnattinger danske. Også fra det svenske og tyske markedet var det økning i trafikken.

Nedgang ved campingplassene

Norske campingplasser hadde i feb-ruar 1999 146 000 overnattinger. Dette var en nedgang på 7 000 eller 4,6 prosent sammenlignet med feb-ruar i fjor. 119 000 overnattinger var fra innenlandsmarkedet, mens om lag 28 000 av overnattingene var fra utenlandsmarkedet.

Trafikken fra innenlandsmarkedet ble redusert fra 132 000 i februar 1998 til 119 000 i år. Dette var en nedgang på over 10 prosent. Årsaken til nedgangen i trafikken så nesten utelukkende ut til å være nedgang i trafikken ved campingvogner på sesongkontrakt. Den øvrige norske trafikken viste kun en liten nedgang.

Trafikken fra utenlandsmarkedet derimot viste en økning på 29 prosent, fra 21 000 overnattinger i februar 1998 til 28 000 overnattinger i år. Alle de større markedene spesifisert i statistikken, økte sammenlignet med tilsvarende måned i fjor.

Av totaltrafikken på 146 000 overnattinger i februar 1999, var 62 000 i campingvogner på sesongkontrakt, mens den øvrige trafikken fordelte seg med 14 000 overnattinger i telt/vogn, 500 overnattinger i bobil og 70 000 i campinghytter. Trafikken i telt/vogn viste nedgang, mens overnattingstrafikken i hytte hadde nesten tilsvarende økning.

Kapasitet

Det var 258 åpne campingplasser i februar 1999. Innekapasiteten for disse var 4 337 hytter/rom. Dette var en liten nedgang fra februar i fjor med tre campingplasser. I alt 99 hyttegrender var åpne februar i år. Disse bedriftene hadde 826 hytter. Tilsvarende tall for februar i fjor var 96 hyttegrender med 723 hytter.

Ny statistikk
Camping- og hyttegrendstatistikk, februar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild.Krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller Tom.Granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]