[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999 Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 1999:

Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 1999:

Fortsatt nedgang i lastebilkostnadene


Totalkostnadsindeksen for lastebil viste en nedgang for alle kjøretøygruppene fra februar til mars 1999. Endringene varierer fra en nedgang på 0,2 prosent for tømmertransport til en nedgang på 0,7 prosent for tanktransport med henger og langtransport. I gjennomsnitt gikk totalkostnadsindeksene ned med 0,5 prosent.

Nedgangen i totalkostnadsindeksene fra februar til mars 1999 skyldtes i hovedsak lavere kapitalkostnader. Kapitalkostnadene inngår med relativt stor vekt i alle totalindeksene. Kapitalkostnadsindeksene gikk fra februar til mars i gjennomsnitt ned med 2,4 prosent. Endringene her varierer fra en nedgang på 1,1 prosent for tømmertransport til en nedgang på 2,8 prosent for anleggstransport uten henger. Nedgangen i kapitalkostnadene skyldtes i hovedsak en nedgang i rentenivået, og dermed reduserte rentekostnader.

Økte dieselpriser i mars bidro til en økning i drivstoffindeksen på 0,1 prosent. I løpet av de 12 siste månedene gikk drivstoffindeksen ned med 0,9 prosent. Drivstoffindeksen er den samme for alle gruppene, men den inngår med ulik vekt i de enkelte totalindekser.
Reparasjonsindeksen viste en svak nedgang sist måned. I gjennomsnitt for alle gruppene gikk den ned med 0,2 prosent fra februar til mars. For øvrig har denne delindeksen i gjennomsnitt for alle gruppene økt med 6,7 prosent de 12 siste månedene.

Administrasjonsindeksen viste en oppgang for alle kjøretøygruppene sist måned. Økningen var i gjennomsnitt på 0,3 prosent, og skyldtes i hovedsak økte priser på kontorrekvisita og husleie.

De øvrige delkostnadsindeksene viste liten eller ingen endring fra februar til mars.

Om statistikken

Totalkostnadsindeksene for hver kjøretøygruppe er sammensatt av åtte delkostnadsindekser. Delkostnadsindeksene er veid sammen til totalkostnadsindekser ved hjelp av faste vekter. Noen av delkostnadsindeksene er sammensatt av flere kostnadskomponenter. Valget av delkostnadsindekser og vektene disse imellom, bygger på en kostnadsundersøkelse for lastebilnæringen med regnskapstall fra 1996.

For dem som er interessert i vektfordelingen mellom kostnadskomponentene innenfor de enkelte grupper, viser vi til særskilt tabell publisert i Ukens statistikk nr. 14/98.

Aktuell lastebilstatistikk

Mer detaljert statistikk innenfor området lastebiltransport er tilgjengelig i den nye abonnementserien Aktuell lastebilstatistikk. Foruten lastebilkostnadsindekser på detaljert kostnadskomponentnivå, inneholder Aktuell lastebilstatistikk også annen ny relevant lastebilstatistikk. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnement-service, 2225 Kongsvinger, tlf. 62 88 55 00, faks 62 88 55 95, e-post: salg-abonnement@ssb.no.

Ny statistikk
Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Per.Kristian.Alnes@ssb.no, tlf. 62 88 55 40, eller Klara.Skarnes@ssb.no, tlf. 62 88 54 16.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]