[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Lønnsstatistikk. Ansatte i privat undervisning, per 1. september 1998:

Høyeste lønnsvekst for ansatte i videregående skoler


Heltidsansatte i private videregående skoler hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 22 800 kroner per 1. september 1998. Dette var 1 380 kroner mer enn året før, eller en økning på 6,4 prosent. Til sammenligning var månedsfortjenesten for ansatte i private før- og grunnskoler 19 100 kroner, en økning på 900 kroner eller 4,9 prosent.

Ansatte i private universiteter og høgskoler hadde en månedsfortjeneste på 25 700 kroner, en vekst på 1 050 kroner eller 4,2 prosent. Innenfor voksenopplæring og annen undervisning hadde de ansatte en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 20 500 kroner. Dette tilsvarer en økning på knapt 900 kroner eller 4,6 prosent fra året før. Samlet sett hadde alle heltidsansatte i privat undervisning en gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. september 1998 på 22 400 kroner, en økning på 1 300 kroner eller 6,2 prosent fra året før.

Om statistikken

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i privat undervisning med 2 704 heltidsansatte og 1 556 deltidsansatte. Statistikken omfatter ikke ansatte i skoleverket med innrapportering av lønn til Sentralt Tjenestemannsregister for Skoleverket (STS), til Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) for statlig virksomhet eller Personal Administrativt Informasjonssystem (PAI) for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 1998 viser at det var om lag 15 300 i privat undervisningsvirksomheet.

Månedsfortjeneste i alt omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonuser, provisjoner og lignende. Overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert i månedsfortjenesten. Avtalt lønn er faktisk utbetalt lønn ved tellingstidspunktet. Samlede tilegg omfatter uregelmessige tillegg, bonus, provisjon og lignende. Uregelmessige tillegg er et beregnet gjennomsnitt per måned over perioden 1. januar og til tellingstidspunktet. Bonuser, provisjoner og lignende er et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. oktober året før og til tellingstidspunktet. Tellingstidspunktet er 1. september 1998 eller en måned tidligere enn tilsvarende telling i 1997. Ansatte med en avtalt arbeidstid på 33 timer per uke eller mer er regnet som heltidsansatte. Statistikken omfatter alle ansatte uavhengig av stilling og arbeidsoppgaver.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Ansatte i privat undervisning, per 1. september 1998.
Statistikken utgis i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk. Mer informasjon: Tove.Lovbak@ssb.no, tlf. 62 88 52 66, eller Thomas.Hagen@ssb.no, tlf. 62 88 51 72.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]