[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999 Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 3

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 3. kvartal 1998:

Omsetningen innenfor databehandling steg med 21 prosent


Bedriftene med næringen databehandlingsvirksomhet økte omsetningen med vel 21 prosent i 3. kvartal 1998 sammenlignet med 3. kvartal 1997.

Omsetningen totalt for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet steg med 15 prosent i samme periode. Bedrifter med omsetning og drift av fast eiendom som virksomhet, omsatte for over 19 prosent mer i denne perioden. Næringen utleie av maskiner og utstyr uten personell økte omsetningen med nesten 17 prosent. Omsetningen til bedrifter med næringene forskning og utviklingsarbeid og annen forretningsmessig tjenesteyting steg med i underkant av 13 prosent i 3. kvartal 1998 sammenlignet med 3. kvartal i 1997.

Stor aktivitet innenfor rengjøring

Bedrifter med næringen rengjøringsvirksomhet økte omsetningen med over 30 prosent. Omsetningen til bedrifter i næringene teknisk testing og analyse gikk opp med nesten 24 prosent. Stor vekst var det også for bedriftene innenfor formidling og utleie av arbeidskraft. Indeksen i denne næringen økte med vel 21 prosent i 3. kvartal 1998 sammenlignet med 3. kvartal 1997.

Om statistikken

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister. Utvalget er på om lag 1 000 bedrifter og dekker rundt 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. Det er tilgjengelig terminvise omsetningstall for momspliktige næringer. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet, vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.

Ny statistikk
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 3. kvartal 1998. Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Peder.Nas@ssb.no, tlf. 62 88 54 37.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]