[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 5. termin 1998:

Stor byggeaktivitet i Vest-Agder


Omsetningen for bygge- og anleggsbedriftene i Vest-Agder økte i underkant av 19 prosent i 5. termin (september og oktober) 1998 sammenlignet med samme termin i 1997.

Totalt for hele landet steg omsetningen til bygge- og anleggsbedriftene med vel 9 prosent i 5. termin 1998 sammenlignet med samme termin i 1997. Bygge- og anleggsbedriftene i Hordaland og Sør-Trøndelag økte omsetningen med henholdsvis 15 og 14 prosent. I Finnmark derimot gikk omsetningen ned med 14,5 prosent i samme periode.

102 milliarder i omsetning

Alle omsetningstallene i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Den totale omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomheten var på 102 milliarder kroner de ti første månedene i 1998. Dette er en økning på 13 prosent sammenlignet med samme periode i 1997. Bedriftene i næringshovedgruppen ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner økte omsetningen med 15 prosent eller 1,1 milliarder kroner. Omsetningen i næringene bygginstallasjon, grunnarbeid og annen bygge- og anleggsvirksomhet gikk opp med nesten 13 prosent. Bedriftene innenfor annen bygge- og anleggsvirksomhet, som blant annet omfatter oppføring av bygninger, økte omsetningen med 6,6 milliarder kroner de ti førs-te månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i 1997. Omsetningen innenfor næringen utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell steg med 9 prosent i samme periode.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 5. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Liv.Reidun.Sletmoen@ssb.no, tlf. 62 88 54 36.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]