[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Detaljomsetningsindeksen, februar 1999:

Kraftig økning i salg av fritidsutstyr


Verdien av salg med fritidsutstyr, spill og leker økte med over 45 prosent fra feb-ruar i fjor til februar i år. Den totale volumindeksen for detaljhandelen steg med 7,1 prosent i samme periode.

Den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandelen økte med 1,3 prosent fra januar til februar 1999. Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Det var verdiindeksen av butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker som steg med 45,5 prosent fra feb-ruar 1998 til februar 1999. Salg av fritidsbåter har bidratt mest til veks-ten. Verdien av salg med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn og datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr økte også kraftig, med henholdsvis 42,5 og 41,2 prosent. Fra 1. mars i år ble det innført miljøgebyrer på elektriske og elektroniske produkter, og dette har nok påvirket februarsalget av disse varene.

Volumet av butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer økte med vel 11,8 prosent fra februar 1998 til feb-ruar 1999. Salgsvolumet i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalett-artikler steg med 3,5 prosent i samme periode. Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte med 3,1 prosent. Tilsvarende tall for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk opp med kun 0,3 prosent.

0,2 prosent endring fra foreløpige tall

Verdiindeksen for detaljhandel gikk opp med 8,7 prosent fra februar 1998 til februar 1999. Dette er 0,2 prosentpoeng mindre enn foreløpige tall som ble publisert 23. mars i år. Prisindeksen steg med 1,5 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen

Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en vekst på 2,5 prosent fra januar til februar. Den høyere vekstraten sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene tobakk, motorkjøretøyer samt elektrisitet. Den ujusterte varekonsumindeksen var i februar 4,8 prosent høyere enn i samme måned året før.

Om statistikken

Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 700 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 15 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent.

Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, februar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Om detaljomsetningsindeksen: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Aud.Midtsundstad,@ssb.no, tlf. 62 88 54 37. Om varekonsumindeksen: Gisle.Froiland@ssb.no, tlf. 21 09 46 91, eller Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]