[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Omsetningsstatistikk for varehandel. Reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 5. termin 1998:

Detaljhandelen økte med 2 milliarder kroner


Detaljhandelsbedriftene, unntatt motorkjøretøyer og bensin, økte omsetningen med 2 milliarder kroner i 5. termin (september og oktober) 1998 sammenlignet med samme periode året før. Dette tilsvarer en økning på 5,9 prosent. Detaljomsetningsindeksen viste samme vekst i tilsvarende periode.

Alle omsetningstallene i denne sammenheng er eksklusiv merverdiavgift. Totalt omsatte detaljhandelsbedriftene for 34,4 milliarder kroner i 5. termin 1998.

Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte salget med 9,1 prosent. Butikkhandel med bredt vareutvalg (hovedsakelig nærings- og nytelsesmidler) og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk opp med henholdsvis 6,4 og 6,1 prosent. Omsetningen av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge og byggevarer) steg med 5,4 prosent i 5. termin 1998 sammenlignet med 5. termin 1997.

Størst vekst i Oslo og Rogaland

I 5. termin 1998 hadde detaljhandelsbedriftene i Oslo og Rogaland størst omsetningsvekst. Detaljhandelsnæringen i Oslo og Rogaland solgte varer for henholdsvis 277 og 216 millioner kroner mer i 5. termin 1998 sammenlignet med 5. termin året før. I prosent steg omsetningen i disse to fylkene med henholdsvis 6,1 og 8,4. Stor vekst var det også i Aust-Agder, Buskerud og Møre og Romsdal. I disse fylkene økte omsetningen med henholdsvis 8,1, 7,5 og 7,1 prosent. Detaljhandelen steg minst i Østfold, Troms og Hedmark. Omsetningsveksten i 5. termin var kun 4 prosent i disse fylkene.

Motorkjøretøyer og drivstoff

Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motor-sykler samt detaljhandel med drivstoff, gikk ned med 0,2 prosent 5. termin 1998 i forhold til 5. termin 1997. Omsetningen i denne næringen er på 25,9 milliarder kroner i 5. termin 1998. Det er en nedgang på 44 millioner fra samme periode i 1997. Den største nedgangen i omsetning har bedriftene i Buskerud, Nordland og Nord-Trøndelag med henholdsvis 9,1, 7,2 og 5,7 prosent. Bedriftene i Oslo, Sogn og Fjordane og Aust-Agder økte derimot omsetningen med henholdsvis 6,8, 4,8 og 3,5 prosent i samme periode.

Engroshandelen økte med 4 prosent

Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med 3,5 milliarder kroner i 5. termin 1998 sammenlignet med 5. termin 1997. Dette tilsvarer en økning på 4,3 prosent. Engroshandelen omsatte for 86,5 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift i 5. termin 1998. Bedriftene innenfor engroshandel med nærings- og nytelsesmidler solgte varer for 25,5 milliarder kroner i den samme terminen. Dette er en økning på 1,9 milliarder eller 7,9 prosent. Engroshandelsbedriftene med næringen maskiner og utstyr og husholdningsvarer og varer til personlig bruk omsatte for henholdsvis 21 og 15,5 milliarder kroner i 5. termin 1998. Veksten er på 1,5 og 0,7 milliarder for disse næringene eller 7,5 og 4,5 prosent.

Stor engroshandel i Oslo

Engrosbedriftene i Oslo omsatte for nesten 31 milliarder kroner i 5. termin 1998. Det utgjør 36 prosent av engroshandelen i Norge. I Akershus, Telemark, Møre og Romsdal og Rogaland økte omsetningen med henholdsvis 15,4, 15,2, 14,4 og 13,3 prosent fra 5. termin i 1997. I Finnmark gikk omsetningen til engrosbedriftene derimot ned med 9,6 prosent i samme periode.

5 prosent økning i volumindeksen

Volumindeksen for engroshandel økte med 5,4 prosent i 3. kvartal 1998 sammenlignet med 3. kvartal 1997. Prisindeksen for engroshandel gikk opp med 1,9 prosent i samme periode. Blant hovednæringsgruppene steg volumindeksen for engroshandel med maskiner og utstyr og engroshandel med nærings- og nytelsesmidler mest med henholdsvis 9,7 og 7,0 prosent. Minst vekst har engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr med 5,0 prosent. Volumindeksen for engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer gikk ned med 1,1 prosent 3. kvartal 1998 sammenlignet med 3. kvartal 1997.

Om statistikken

I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kunne endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene.

Statistikken gir tall for fylker, kommuner eller annet spesifisert geografisk område. Den kan gis helt ned på postnummerområde/gateadresse dersom det ikke bryter med reglene om konfidensialitet. Når det gjelder bygge- og anleggsvirksomhet er det viktig å være klar over at de regionale tallene ikke nødvendigvis sier noe om byggeaktiviteten i regionen, men om aktiviteten til bedriftene som har kontoradresse i regionen. Det publiseres også omsetningsstatistikk for industrien på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk for varehandel. Reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 5. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Liv.Reidun.Sletmoen@ssb.no, tlf. 62 88 54 36.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]