[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Fergetransport mellom Norge og utlandet, februar 1999:

Flere reiste med ferge til utlandet i februar


194 168 passasjerer reiste med ferge fra Norge til utlandet i februar. Dette var en økning på 15 445 passasjerer eller 8,6 prosent i forhold til februar 1998.

62 prosent eller 126 809 av de utreiste passasjerene var nordmenn. 50 673 dansker reiste fra Norge med ferge og utgjorde med dette tre firedeler av samtlige utreiste utlendinger i februar 1999. De norske passasjerene hadde den største økningen med 10 389 passasjerer eller 8,9 prosent. Av de utenlandske var økningen størst for dansker og tyskere, med henholdsvis 3 053 og 1 547 passasjerer.

Flere tyskere

Det har reist nær 219 400 nordmenn med ferge hittil i år, en økning på 8 840 fra samme periode i fjor. Fordelingen blant utlendingene viser at det er tyskere og nederlendere som hadde den største økningen med henholdsvis 2 666 og 686 passasjerer, mens tallet på utreiste dansker viste en tilbakegang på 942 passasjerer (1,1 prosent) sammenlignet med perioden fra januar-februar 1998.

Liten økning i antall kjøretøy

I februar måned ble det transportert nær 23 400 kjøretøy totalt fra Norge til utlandet, en økning på vel 3 600 kjøretøy (18,3 prosent) i forhold til samme periode i fjor. Norske kjøretøy hadde den største økningen med vel 2 300 eller 26,3 prosent.

Om statistikken

Statistikken er basert på opplysninger fra fergeselskapene. Den omfatter alle utreiste passasjerer og kjøretøy fra Norge til utlandet som reiste med passasjerferger.

[Figur 6]

Figur 6: Antall utreiste kjøretøy fra Norge til utlandet i januar og februar. 1998 og 1999


Ny statistikk
Fergetransport mellom Norge og utlandet, februar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Sissel.Varli@ssb.no, tlf. 62 88 54 18, eller Oystein.M.Linnestad@ssb.no, tlf. 62 88 55 37.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]