[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Havnestatistikk, 4. kvartal 1998:

Liten nedgang i godsomslaget


Havnestatistikken for 1998 viser små endringer i forhold til 1997. Antall anløp og bruttotonnasje økte begge med 0,7 prosent, mens totalt godsomslag (lastet og losset gods) gikk ned med 0,9 prosent.

Antall anløp i innenriksfart økte med 1,1 prosent og bruttotonnasjen steg med 1,7 prosent. For utenriksfart gikk skipenes bruttotonnasje opp med 0,5 prosent. Godsomslaget for innenriks- og utenriksfart gikk ned med 0,9 prosent til 31,7 millioner tonn. Lastet godsmengde i innenriksfart ble redusert til 4,3 millioner tonn, en nedgang på 14,9 prosent fra 1997. Losset godsmengde ble redusert med 6,5 prosent til 9,6 millioner tonn. Losset godsmengde i utenriksfart økte til 10,2 millioner tonn (11,5 prosent), mens lastet godsmengde steg med 1 prosent.

Av det totale godsomslaget i 1998 utgjorde våtbulk den største forsendelsestypen med 42 prosent, fulgt av tørrbulk med 28,3 prosent og stykkgods med 16 prosent.

Flere anløp i 4. kvartal 1998

I 4. kvartal økte antall anløp i alt med 6,8 prosent til 12 400. Både innenriks- og utenriksfart hadde en økning i antall anløp på henholdsvis 7,2 og 6,2 prosent. Innenriks bruttotonnasje steg med 1,7 prosent, og utenriks bruttotonnasje gikk opp med 0,6 prosent. Totalt godsomslag ble derimot redusert med 5,3 prosent, fra 8,2 til 7,7 millioner tonn.

Om statistikken

Statistikken omfatter Bergen havn og 13 følgende havnedistrikt: Borg, Borre, Hammerfest, Karmsund, Kristiansand, Oslo, Rana, Sandnes, Stavanger, Steinkjer, Trondheim, Tønsberg og Vadsø. Utenriksfart omfatter fartøy som regelmessig anløper utenlandske havner. Som utenriks anløp regnes også anløp hvor fartøyet kommer fra eller går direkte til utlandet, laster/losser varer, eller frakter passasjerer til og fra utlandet. Andre anløp regnes som innenriks. Innenriks anløp av ferger, cruisere og charterbåter er utelatt i statistikken.

[Figur 5]

Figur 5: Havnestatistikk. Samlet godsomslag. Millioner tonn


Ny statistikk
Havnestatistikk, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis kvartalsvis i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Sjøfart. Mer informasjon: Liv.Torunn.Petersen@ssb.no, tlf. 62 88 54 17, eller Oystein.M.Linnestad@ssb.no, tlf. 62 88 55 37.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]