[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 15, 1999

Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1999:

Høy elproduksjon og redusert eksportunderskudd


I februar ble det produsert 10 908 GWh elkraft. Dette er en økning på 8,0 prosent fra samme måned året før. Forbruket var 11 350 GWh, en økning på 5,3 prosent fra februar 1998. Eksporten av elkraft var i februar 287 GWh, mens importen var på 729 GWh.

De ti siste årene har veksten i produksjonen av elkraft for februar måned vært på gjennomsnittlig 2,1 prosent. Dette betyr at veksten i produksjonen fra februar i fjor til februar i år var klart høyere en gjennomsnittet for denne perioden. De 12 siste månedene ble det produsert 118 012 GWh, noe som er 2,7 prosent høyere enn forrige 12-månedersperiode. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av februar 58,0 prosent av total magasinkapasitet på 81 893 GWh. Det er 2,0 prosentpoeng lavere enn medianen på tilsvarende tidspunkt (mandagen i uke 7) for årene 1982-1991.

Eksportunderskuddet var i februar 442 GWh, mens det i januar var 670 GWh. Foreløpige tall fra utenrikshandelen viser at gjennomsnittlig pris per MWh handlet med utlandet sank fra om lag 139 kroner i januar til om lag 128 kroner i februar. Verdien av eksportunderskuddet for elkraft ble redusert fra i overkant av 93 millioner kroner til i underkant av 57 millioner.

Fortsatt økning i elforbruket

Bruttoforbruket av elkraft i februar var det nest høyeste som er målt for denne måneden på hele 1980- og 1990-tallet. Dette er 6,3 prosent lavere enn for tilsvarende måned i rekordåret 1996. Veksten i forbruket for februar måned har de ti siste årene vært på gjennomsnittlig 1,8 prosent. Forbruket av elkraft har de 12 siste månedene vært på 121 494 GWh, en økning på 4,1 prosent i forhold til samme periode året før.

Kraftintensiv industri hadde i februar et forbruk av elkraft på 2 441 GWh. Dette er en økning på 3,7 prosent i forhold til samme måned året før, men en nedgang på 9,9 prosent i forhold til januar i år. Størst økning i elforbruket var det i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer med 7,5 prosent.

Om statistikken

Bruttoforbruket innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 3]

Figur 3: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i frebruar. 1979-1999. GWh


[Figur 4]

Figur 4: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-februar 1999. GWh


Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1999.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Statistisk månedshefte på vår webtjeneste. Mer informasjon: Vegard.Hansen@ssb.no, tlf. 21 09 47 70, eller Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 15, 1999 [an error occurred while processing this directive]