[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Lønnsstatistikk. Sjøfolk på skip i innenriks sjøfart, per november 1998:

Hyren økte med 1 300 kroner


Sjøfolk lønnet etter ordinær overenskomst hadde en gjennomsnittlig hyre i november 1998 på 18 000 kroner. Dette var 1 300 kroner mer enn på samme tidspunkt året før, eller en økning på 7,8 prosent. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt var 22 900 kroner, noe som tilsvarer en økning på 2 000 kroner, eller 9,7 prosent.

Skipsførerne hadde en gjennomsnittlig hyre per måned i november 1998 på 20 200 kroner, en økning på 1 300 kroner fra året før. Månedsfortjenesten i alt for samme gruppe var 25 800 kroner, en økning på 2 500 kroner. For maskinister var hyren 19 700 kroner, en økning på 1 400 kroner, og månedsfortjenesten i alt
25 500 kroner, en økning på 2 300 kroner. Tilsvarende tall for billettører var en hyre på 16 300 kroner og en månedsfortjeneste i alt på 20 800 kroner. Dette utgjorde en økning i hyren på 1300 kroner og i månedsfortjenesten på 2 000 kroner.

For de fleste stillingsgrupper viser statistikken en gjennomsnittlig økning på 300 kroner fra året før i både overtidsutbetaling på hverdager og i andre tillegg. Utbetaling av fritidskompensasjon varierer fra år til år, avhengig av sysselsettingen i rederiene og når den blir avregnet og utbetalt. Fritidskompensjonen per november 1998 utgjør i gjennomsnitt 1 960 kroner for alle sjøfolk lønnet etter ordinær overenskomst. Den varierer fra om lag 700 kroner blant kokker til vel 4 700 kroner i gjennomsnitt per måned for underoffiserer. Til sammenligning var denne kompensasjonen vel 1 900 kroner per måned for billettørene.

Om statistikken

Statistikken for innenriks sjøfart omfatter 3 697 sjøfolk på 247 skip på 100 bruttotonn eller mer. Av disse er 905 sjøfolk lønnet etter ramme- eller avløsningsavtale og holdt utenfor tallene som presenteres her. Månedslønn i alt inneholder hyre, overtidsbetaling, fritidskompensasjon og diverse andre tillegg.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Sjøfolk på skip i innenriks sjøfart, per november 1998.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk. Mer informasjon: Marit.Melstrom@ssb.no, tlf. 62 88 52 46, eller Knut.Hakon.Grini@ssb.no, tlf. 62 88 54 44.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]