[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Barnehager, 1998. Foreløpige tall:

188 000 har barnehageplass


Foreløpige tall viser at 188 000 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 1998. Dette er en økning på 3 200, eller knapt 2 prosent, fra 1997.

Tallene viser at 49 000, eller 26 prosent, av barna var under 3 år. Høyest andel småbarnsplasser var det i Oslo og Finnmark, med henholdsvis 34 og 33 prosent.

På landsbasis var 66 prosent av barnehageplassene heldagsplasser, det vil si med avtalt oppholdstid på 31 timer eller mer per uke. Størst andel av heldagsplasser hadde Oslo og Finnmark med henholdsvis 91 og 87 prosent. Lavest andel hadde Oppland og Vest-Agder med 36 og 45 prosent.

Av i alt 6 066 barnehager var 3 073 private. Tallene viser at det ved utgangen av 1998 var drøyt 200 færre private barnehager enn i 1997.

Om statistikken

Statistikken bygger på kommunenes søknadsskjema om statstilskudd for barnehager. Det er første gang Statistisk sentralbyrå bruker dette skjemaet som grunnlag for publisering av foreløpige tall. Endelige tall vil bli publisert i Ukens statistikk nr. 26/99.

[Figur 5]

Figur 5: Barn i barnehage, etter avtalt oppholdstid per uke. 15. desember 1998. Foreløpige tall


Ny statistikk
Barnehager, 1998. Foreløpige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk.Mer informasjon: Mona.Paulsrud@ssb.no, tlf. 62 88 52 73, eller Thorstein.Ouren@ssb.no, tlf. 62 88 52 71.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]