[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet, 5. termin 1998:

Høyere omsetning for serveringsbransjen


I høstmånedene september og oktober (5. termin) 1998 hadde serveringsbransjen en omsetning på 3,42 milliarder kroner. Tilsvarende omsetning i høstmånedene var 3,38 milliarder i 1997 og 2,91 milliarder i 1996. Dette gir en økning på 1,1 prosent fra 1997 til 1998.

Østfold og Vestfold hadde størst økning i omsetningen sammenlignet med 5. termin 1997, på om lag 15 prosent, mens Rogaland hadde størst nedgang i omsetningen.

Etter ti måneder i 1998, ble det innenfor serveringsbransjen omsatt for 17,57 milliarder kroner. Dette var en økning på om lag 7,7 prosent i forhold til samme periode i 1997, og på 21,0 prosent i forhold til samme periode i 1996.

Om statistikken

Statistikken er basert på oppgaver fra Skattedirektoratets merverdiavgiftsmanntall. Statistikken omfatter næringsgruppen 55.11 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant samt næringsundergruppe 55.301 Drift av restauranter og kafeer.

Næringsgruppe 55.11 Hoteller med restaurant driver både med utleie av rom (losji) og med servering. Inntektene av servering er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven, mens utleie av rom for overnatting faller utenfor lovens virkeområde. Det er bare den avgiftspliktige serveringsomsetningen som dekkes i terminstatistikken.

På grunn av etterslep i rapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Tallene for disse terminene er dermed å betrakte som foreløpige. I tillegg kan kvalitetskontrollen av statistikken medføre enkelte korrigeringer i grunnlagsmaterialet, også for tidligere terminer. På denne bakgrunn, er termintallene både for 1997 og 1998 å betrakte som foreløpige.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet, 5. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Jorunn.Hansen@ssb.no, tlf. 62 88 54 68, eller Tom.Granseth@ssb.no,
tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]