[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 12, 1999

Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal 1998:

Prisen på nye eneboliger øker mest


Prisene på ferdigstilte eneboliger steg med 9,3 prosent fra 4. kvartal 1997 til 4. kvartal 1998. Dette er en langt høyere prisstigning enn for brukte eneboliger, som steg med 4,0 prosent i samme periode.

Fra 3. til 4. kvartal 1998 steg prisindeksen for nye eneboliger med 0,6 prosent. Korrigerer vi for sesongvariasjoner blir økningen på 1,1 prosent. I samme periode gikk prisene på brukte eneboliger ned med 3,2 prosent.

Fra 1. kvartal 1993 til 4. kvartal 1998 har prisene på nye eneboliger steget med 41 prosent. Til sammenligning steg prisene på brukte eneboliger med 57 prosent i samme periode. I løpet av de to siste årene har imidlertid prisene på nye eneboliger steget mer enn prisene på brukte eneboliger.

Om statistikken

Prisindeks for nye eneboliger bygger på opplysninger om eneboliger fullført i kvartalet. På grunn av et begrenset antall nye eneboliger hvert kvartal, beregnes kun en indeks felles for hele landet. Indeksen for 4. kvartal 1998 baserer seg på informasjon om 1 095 fullførte eneboliger. I skjemabaserte undersøkelser, som prisindeks for nye eneboliger, vil det alltid være et frafall som skyldes manglende innlevering eller ufullstendig utfylling. De variasjoner i indeksestimatene en da får, kalles frafallsfeil. I prisindeks for nye eneboliger ligger det estimerte standardavviket på grunn av frafall normalt mellom 0,5 og 0,7 prosentpoeng.

[Figur 8]

Figur 8: Prisindekser for nye og brukte eneboliger. 1. kvartal 1991-4. kvartal 1998. 1991=100


Ny statistikk
Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i månedshefte Bygginfo. Mer informasjon: Roger.Jensen@ssb.no, tlf. 62 88 55 45, eller Inger.Monsrud@ssb.no,tlf. 62 88 54 26.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 12, 1999 [an error occurred while processing this directive]