[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1999

Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1999:

Høyt strømforbruk i kraftintensiv industri


Strømforbruket i kraftintensiv industri var 2 699 GWh i januar. Det er en økning på 3,1 prosent fra samme måned året før, og er det høyeste som er registrert for denne måneden. Økningen i forbruket var størst i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer, med 9,4 prosent.
I januar var forbruket av elektrisk kraft 12 494 GWh. Dette er en økning på 2,0 prosent i forhold januar i fjor. Forbruket i januar i år er det nest høyeste som er registrert, og er 2,1 prosent lavere enn for tilsvarende måned i rekordåret 1996.

De siste tolv månedene var forbruket 120 862 GWh. Dette er 4,1 prosent høyere enn forrige tolvmånedersperiode. Elforbruket i kraftintensiv industri de siste tolv månedene var 30 537 GWh, noe som utgjør 25,3 prosent av totalt forbruk. Fra forrige til siste tolvmånedersperiode var økningen i elforbruket i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer på 12,6 prosent, og i produksjonen av aluminium og andre metaller på 2,9 prosent. Derimot var det en nedgang i elforbruket i produksjonen av kjemiske råvarer på 0,7 prosent.

Høyest produksjon i Telemark
Produksjonen av elkraft var i januar 11 824 GWh. Det er 1,5 prosent høyere enn samme måned året før. Den samlede produksjonen for de fem fyl-kene med høyest produksjon var i januar 6 375 GWh, noe som utgjør 53,9 prosent av total produksjon. Høyest produksjon hadde Telemark med 1 428 GWh, etterfulgt av Nordland med 1 425 GWh. Fyllingsgraden i vannmagasinene var i midten av januar (mandag i uke 3) 66,7 prosent av total magasinkapasitet. Det er 3,9 prosentpoeng lavere enn medianen for uke 3 i perioden 1982 til 1991.

Redusert importoverskudd
Importoverskuddet av elkraft gikk ned fra 789 GWh i desember til 670 GWh i januar. For januar utgjør importoverskuddet 5,4 prosent av forbruket og 5,7 prosent av produksjonen. Av total import på 993 GWh i januar viser foreløpige tall fra utenrikshandelsstatistikken at 972 GWh av total import kom fra våre nordiske naboer. Størst var importen fra Sverige med 778 GWh. Denne utgjør 78,4 prosent av den samlede importen. Importen av elkraft fra Danmark var 173 GWh. I januar var eksporten av elektrisk kraft 323 GWh. Eksporten til Sverige utgjør 69,0 prosent av total eksport og gir nettoimport av elkraft fra Sverige på 555 GWh.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 6]

Figur 6: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i januar. 1979-1999. GWh


[Figur 7]

Figur 7: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-januar 1999. GWh


Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1999.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Den er også tilgjengelig i Statistisk månedshefte på vår webtjeneste. Mer informasjon: Vegard.Hansen@ssb.no, tlf. 21 09 47 70, eller Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 10, 1999 [an error occurred while processing this directive]