[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1999

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. kvartal 1999:

Omfattende investeringer i 1998


De utførte investeringer for industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 1998 ble på 21,3 milliarder kroner, en økning på 17 prosent fra 1997. For inneværende år ser det ut til at investeringene kan komme til å falle en del tilbake. Anslaget for 1999 rapportert i 1. kvartal i år ligger samlet 19 prosent lavere enn anslaget for 1998 rapportert på samme tid i fjor.
1998 ser ut til å bli tiårets store investeringsår. Fjorårets investeringer lå på et langt høyere nivå enn tidligere år, og anslagene for 1999 ligger betraktelig lavere enn anslagene for 1998 rapportert på samme tid i fjor.

I tidligere toppår for industriinvesteringene har det gjerne vært større enkeltprosjekter som har forårsaket høye investeringstall. I 1998 er økningen fordelt på flere av næringsgruppene som inngår i investeringsundersøkelsen.

Det var elektroteknisk og optisk industri som hadde den største årsveksten fra 1997 til 1998 med hele 89 prosent, der økningen alene utgjorde 473 millioner kroner. Også maskinindustrien og forlag og grafisk virksomhet hadde sterk årsvekst, med henholdsvis 71 og 63 prosent. Selv om det også var markant vekst i investeringene på andre områder, var det også industrisektorer med nedgang i investeringene. Det gjelder i første rekke tekstil- og beklednings-industri, trelast- og trevareindustri og metallindustri.

Anslår 17,8 milliarder for 1999
Investeringsanslagene for inneværende år i industri, bergverksdrift og kraftforsyning er på 17,8 milliarder kroner, om lag 19 prosent lavere enn fjorårets anslag rapportert på samme tidspunkt. Anslaget for 1998 var da på 22,1 milliarder kroner.

Stort sett de fleste av industrisektorene viser tilbakegang, med unntak av gummivare- og plastindustrien som går opp 37 prosent. For øvrige næringer er det elektroteknisk og optisk industri, kraftforsyning og forlag og grafisk industri som har minst til-bakegang med henholdsvis 10, 12 og 13 prosent.

Om statistikken
Statistikken omfatter oppgaver fra 2 100 bedrifter. Innsendingsfristen er den 5. i kvartalets midtmåned. Det innhentes verdioppgaver over utførte investeringer i foregående kvartal, antatte investeringer i inneværende kvartal, for resten av året og anslag for kommende år. Oppgavene omfatter bare nye investeringer, det vil si kjøp av brukte maskiner og utstyr med videre skal ikke med. Anskaffelser av boliger, tomter og vannfall omfattes heller ikke av denne undersøkelsen.

Ny statistikk
Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. kvartal 1999.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Benn.Torjesen@ssb.no, tlf. 21 09 47 20.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 10, 1999 [an error occurred while processing this directive]