[an error occurred while processing this directive] Ukens statistikk nr. 10, 1999

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-januar 1999. GWh