[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 10, 1999

Detaljomsetningsindeksen, januar 1999:

Høy postordrehandel i januar


Volumindeksen for detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter post-ordrehandel, steg med hele 15,2 prosent i januar 1999 sammenlignet med januar 1998. Verdiindeksen for postordrehandel økte med 21,1 prosent i denne perioden.
Volumindeks for detaljhandel i alt steg med 1,4 prosent fra januar 1998 til januar 1999. Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Sesongjustert volumindeks for detaljhandel økte med 4,3 prosent fra desember 1998 til januar 1999. Det er en handledag mindre i januar i år enn i januar i fjor.

Næringshovedgruppen som blant annet omfatter klær, skotøy, elektriske varer, møbler, bøker og byggevarer økte omsetningen i volum med 4 prosent. Volumet av salg i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler steg med 1,3 prosent i samme periode.

Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 3,1 prosent fra januar 1998 til januar 1999. Salget i volum for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak omfatter nærings- og nytelsesmidler, gikk ned med 1,2 prosent i samme periode.

Siste 12 måneder
Volumindeksen for detaljhandel i alt steg med 4,5 prosent siste 12-månedersperiode sammenlignet med samme periode året før. Størst økning i denne perioden har butikkhandel med andre nye varer og detaljhandel utenom butikk med henholdsvis 9,7 og 7,1 prosent. Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 3,4 prosent i samme periode.

0,5 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel gikk opp med 3,1 prosent fra januar 1998 til januar 1999. Dette er 0,5 prosent større økning enn foreløpige tall som ble publisert 23. februar i år. Prisindeksen steg med 2,8 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en vekst på 1,7 prosent fra desember til januar. Den lavere vekstraten sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene tobakk, drikkevarer, elektrisitet samt motorkjøretøyer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i januar 1,2 prosent høyere enn i samme måned året før.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 700 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 15 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3 og 5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 10]

Figur 10: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin, sesongjustert. Januar 1995-januar 1999


[Figur 11]

Figur 11: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, januar 1999.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Aud.Midtsundstad,@ssb.no, tlf. 62 88 54 37. Om varekonsumindeksen: Monica.Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99, eller Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 10, 1999 [an error occurred while processing this directive]