[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 6, 1999

Detaljomsetningsindeksen, desember 1998:

Detaljhandelen økte med 5 prosent i 1998


Detaljhandelen økte med 5,0 prosent i volum og 7,3 prosent i verdi i 1998 sammenlignet med 1997. Prisindeksen for detaljhandel steg med 2,2 prosent i samme periode.
Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Av næringshovedgruppene økte detaljhandelsvolumet mest i gruppen som blant annet omfatter klær, skotøy, elektriske varer, møbler, bøker og byggevarer. Volumindeksen i denne næringshovedgruppen steg med 10,7 prosent i 1998. Volumet av salg i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte med 6,7 prosent. Salget i butikker med bredt vareutvalg økte med 0,7 prosent, mens salgsvolumet i spesialforretninger for nærings- og nytelsesmidler gikk ned med 3,5 prosent. Detaljhandel utenom butikk økte i volum med 6,4 prosent fra 1997 til 1998.

Elektriske varer økte mest
Volumindeksen for elektriske husholdningsartikler, radio, fjernsyn, kassetter og musikkinstrumenter steg med 11,5 prosent i 1998. Av næringsundergruppene ellers var det kun tekstiler og utstyrsvarer med en økning på 10,6 prosent som hadde en vekst i volum på over 10 prosent. Den laveste veksten i volum blant undergruppene i 1998 var 0,8 prosent i butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler.

1,5 prosent vekst i desember
Volumet av detaljhandelen økte med 1,5 prosent i desember 1998 sammenlignet med volumet i desember 1997. Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og detaljhandel utenom butikk økte mest med henholdsvis 9,2 og 8,5 prosent. Handelsvolumet i butikker med bredt vareutvalg gikk derimot ned med 3,6 prosent.

Den sesongjusterte volumindeksen, som også korrigerer for handledager, var 110,4 prosent i desember, hvilket var en nedgang på 2,7 prosent fra november. Indeksen steg med 0,5 prosent sammenlignet med desember 1997.

0,7 proentpoeng endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel var 4,4 prosent høyere i desember 1998 enn i desember 1997. Dette er 0,7 prosentpoeng større økning enn foreløpige tall som ble utgitt den 25. januar.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en reduksjon på 2,4 prosent fra november til desember. Avviket i vekstrate sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene drikkevarer, bensin og oljer samt motorkjøretøyer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i desember 2,1prosent lavere enn i samme måned året før. År-til-år-veksten i den ujusterte indeksen var 3,3 prosent fra 1997 til 1998.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 700 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 15 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, desember 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Aud.Midtsundstad@ssb.no, tlf. 62 88 54 31. Om varekonsumideksen: Monica.Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99, eller Kristian.Gimming@ssb.no , tlf. 21 09 44 17.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 6, 1999 [an error occurred while processing this directive]