[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 6, 1999

Camping- og hyttegrendstatistikk, desember 1998:

7,4 millioner campingovernattinger i 1998


Norske campingplasser hadde i 1998 nesten 7,4 millioner overnattinger. Av disse var 5,1 millioner fra innenlandsmarkedet, mens nesten 2,3 millioner av overnattingene var fra utenlandsmarkedet.
Tyskland var det desidert største utenlandsmarkedet i 1998, med om lag 911 000 overnattinger. De representerte nesten 40 prosent av den totale utenlandstrafikken. Sverige og Nederland var andre store utenlandsmarkeder i 1998 med om lag 340 000 overnattinger hver.

Av de 7,4 millioner overnattingene, var drøye 2,4 millioner i campingvogner på sesongkontrakt, mens den øvrige trafikken fordelte seg med nesten 2,1 millioner overnattinger i telt/vogn, 547 000 i bobil og drøye 2,3 millioner i campinghytter.

Endring fra 1997
Overnattingsstatistikken for 1998 for campingplasser er ikke uten videre sammenlignbar med tilsvarende statistikk for 1997. Derfor må utviklingen fra 1997 til 1998 tolkes med en viss varsomhet. For det første er omfanget av statistikken økt, slik at det i 1998 er flere campingplasser med statistikkplikt enn i 1997. For det andre er overnattinger i campingvogner på sesongkontrakt publisert for første gang i 1998. Dessuten dekker overnattingsstatistikken for 1998 samtlige måneder, også månedene i vinter- og høstsesongen.

Med disse forbeholdene har det vært en nedgang i campingtrafikken fra 1997 til 1998. Dette gjelder både i trafikken fra utenlandsmarkedet og fra innenlandsmarkedet. Denne utviklingen er nærmere beskrevet i campingstatistikken for september.

Sesongbetont næring
Campingnæringen er preget av sesongsvingninger. I 1998 falt over 85 prosent av den totale overnattingstrafikken innenfor sommersesongen (mai til september), mens 10 prosent av trafikken kom i vintersesongen (januar til april) og bare 5 prosent i høstsesongen.

For trafikken fra utenlandsmarkedet, var sesongvariasjonene ennå tydeligere. Nesten 95 prosent av de utenlandske overnattinger var i sommersesongen, mens bare 4 respektive 2 prosent av trafikken var i vinter- og høstsesongen.

Kapasitet
Det var 953 campingplasser som var registrert som åpne en eller flere måneder i 1998. Innekapasiteten for disse var 13 785 hytter/rom.

302 000 ved hyttegrendene
I 1998 var det 302 000 overnattinger ved norske hyttegrender. Om lag 145 000 av disse var norske og 157 000 var utenlandske overnattinger.

Tyskland var som vanlig det største markedet, med nesten 60 prosent av utenlandstrafikken og 93 000 overnattinger. Danmark og Sverige fulgte på de neste plassene med henholdsvis 24 000 og 15 000 overnattinger.

185 hyttegrender har vært åpne en eller annen måned i løpet av 1998. Disse bedriftene hadde 1243 hytter.

[Figur 3]

Figur 3: Campingplasser. Overnattinger, etter marked og måned. 1998


Ny statistikk
Camping- og hyttegrendstatistikk, desember 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild.Krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller Tom.Granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06 om reiseliv generelt.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 6, 1999 [an error occurred while processing this directive]