[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 2, 1999

Månedlig elektrisitetsstatistikk, november 1998:

Strømforbruket øker mest i kraftintensiv industri


Forbruket av elkraft i kraftintensiv industri var i november 2 553 GWh. Akkumulert forbruk for fjorårets elleve første måneder var 27 758 GWh. Dette er henholdsvis 4,8 og 4,9 prosent mer enn i 1997.

Etter noen år med stagnasjon og nedgang i elforbruket i kraftintensiv industri fra midten av åttitallet, har det de siste fem årene vært en gjennomsnittlig årlig vekst på 2 prosent. Annet elforbruk har i samme periode vokst med i gjennomsnitt 1,5 prosent per år.

Det totale elforbruket i Norge var i november 11 904 GWh, mens det akkumulerte forbruket for fjorårets elleve første måneder var 108 349 GWh. Dette er henholdsvis 4,7 og 4,4 prosent mer enn de forrige rekordnoteringene i 1995. I forhold til 1997 var økningene henholdsvis 6,9 og 4,8 prosent. Med noe økning også i elforbruket i desember, vil forbruket i 1998 bli vel 120 TWh og ligge 3-4 prosent høyere enn i rekordåret 1995.

Høyere elproduksjon
Etter to år med lavere produksjon av elkraft enn normalt på grunn av lite nedbør i 1996, tok produksjonen seg opp i 1998. De første elleve månedene i fjor ble det produsert 105 504 GWh. Dette er en økning på hele 5,7 prosent fra samme periode i 1997. Produksjonen av elkraft i november på 11 228 GWh er en økning på 1,6 prosent i forhold til samme måned i 1997. I midten av november (mandag i uke 47) var fyllingsgraden 85,9 prosent av total magasinkapasitet. Det er 0,8 prosentpoeng mindre enn medianen for denne uken i perioden 1982 til 1991.

Kraftproduksjonen var i november størst i Telemark med 1 292 GWh, mens produksjonen i perioden januar til november var størst i Hordaland med 13 105 GWh.

Etter tre måneder med nettoeksport av elkraft ble det nettoimportert 676 GWh i november. Akkumulert nettoimport de elleve første månedene i fjor var 2 845 GWh. Dette utgjør 2,6 prosent av bruttoforbruket innenlands. Nettoimporten for hele tørråret 1996 var 8 975 GWh, mens den var 3 820 GWh i 1997.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands fremkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt.

[Figur 8]

Figur 8: Produksjon, forbruk og nettoeksport av elkraft per måned. Januar 1996-november 1998. GWh


[Figur 9]

Figur 9: Produksjon, forbruk og nettoeksport av elektrisk kraft i januar-november. 1980-1998. GWh


Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, november 1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller Vegard.Hansen@ssb.no, tlf. 21 09 47 70.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 2, 1999 [an error occurred while processing this directive]