[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 50, 1998

Omsetningsstatistikk. Volumindeks for engroshandel, 2. kvartal 1998:

Engroshandelen steg med 23 milliarder


Bedrifter med næringen engroshandel økte omsetningen med 23 milliarder kroner, eller 11 prosent, 1. halvår i 1998 sammenlignet med samme periode i 1997.
I 1. halvår i år var den totale omsetningen 233 milliarder kroner eksklusiv moms.

Bedriftene innenfor engroshandel med nærings- og nytelsesmidler solgte varer for over 68 milliarder. Dette er en økning på 9 milliarder kroner, eller 16 prosent, i forhold til 1. halvår i 1997. Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap og engroshandel med maskiner og utstyr omsatte for henholdsvis 58 og 55 milliarder kroner 1. halvår 1998. Veksten er på vel 3 og 6 milliarder, eller 5 og 13 prosent, for disse næringene.

84 milliarder i Oslo
Bedriftene i Oslo omsatte alene for nesten 84 milliarder kroner. Det er en økning på 6,5 milliarder, eller vel 8 prosent, 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. I Akershus var omsetningen vel 41 milliarder kroner de seks første månedene i år. Engroshandelsbedriftene i disse to fylkene står for nesten 54 prosent av all engroshandel i Norge.

Størst vekst i Møre og Romsdal og Akershus
Engroshandelsbedriftene i Møre og Romsdal og Akershus økte omsetningen med henholdsvis 19,2 og 18,6 prosent 1. halvår i 1998 sammenlignet med samme periode i 1997. Stor vekst har det også vært for bedriftene i Aust-Agder og Østfold med 17,5 og 15,1 prosent i samme periode. Omsetningen for engroshandelsbedriftene i Vestfold gikk derimot ned med 5,2 prosent. Engroshandelsbedriftene i Vestfold hadde høy omsetning 1. halvår 1997.

Liten vekst i volumindeksen
Volumindeksen for engroshandel økte med 0,4 prosent i 2. kvartal 1998 sammenlignet med 2. kvartal 1997. Blant hovednæringsgruppene steg engroshandel med nærings- og nytelsesmidler mest med 11,2 prosent. Omsetningen for bedrifter med engroshandel av brensel og drivstoff har gått ned med 13,1 prosent.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kunne endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene.

Statistikken gir tall for hele landet og fylker. Når det gjelder bygge- og anleggsvirksomhet er det viktig å være klar over at de regionale tallene ikke nødvendigvis sier noe om byggeaktiviteten i regionen, men om aktiviteten til bedriftene som er registrert i regionen. Det publiseres også omsetningsstatistikk for industrien på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Volumindeks for engroshandel, 2. kvartal 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Liv.Reidun.Sletmoen@ssb.no, tlf. 62 88 54 36.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1998 [an error occurred while processing this directive]