[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 50, 1998

Detaljomsetningsindeksen, oktober 1998:

4 prosent økning i detaljhandelen


Volumindeksen for detaljhandel steg med i underkant av 4 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Verdiindeksen steg med vel 6 prosent i samme periode.
Detaljhandel er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Volumet av butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer økte med 6 prosent i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Volumet av salget i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler er 5 prosent høyere i oktober. Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte med 2,5 prosent. Tilsvarende tall for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 2,5 prosent.

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel gikk opp med 0,6 prosent fra september til oktober i år.

6 prosent økning hittil i år
Volumindeksen for detaljhandel steg med vel 6 prosent i de ti første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i fjor. Det er detaljhandel med andre nye varer som øker omsetningen i volum mest i denne perioden med nesten 13 prosent. Volumet av salget i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler og detaljhandel utenom butikk økte med vel 6 prosent. Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg steg med 2 prosent, mens indeksen for spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler gikk ned med vel 3 prosent i samme periode.

0,5 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel steg med 6,3 prosent fra oktober 1997 til oktober 1998. Dette er 0,5 prosent lavere enn foreløpige tall som ble publisert 23. november i år. Prisindeksen steg med 2,5 prosent i samme periode.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen ingen endring fra august til september. Avviket i vekstrate sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppen motorkjøretøyer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i september 1,5 prosent høyere enn i samme måned året før.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent. Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyrings-oljer.

[Figur 13]

Figur 13: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995-oktober 1998. 1995=100


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, oktober 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Rune.Sonsterudbraten@ssb.no, tlf.62 88 54 37, eller Solveig.Nygardseter@ssb.no,tlf. 62 88 51 74. Vedleggstabellene er tilgjengelige på webtjenesten: www.ssb.no/. Om varekonsumindeksen: Monica.Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99, eller Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 50, 1998 [an error occurred while processing this directive]