[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 50, 1998

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 3. termin 1998:

16 prosent omsetningsvekst


Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomhet økte med 8 milliarder kroner, eller vel 16 prosent, 1. halvår 1998 sammenlignet med 1. halvår 1997.
Den totale omsetningen var i overkant av 58 milliarder kroner 1. halvår i år. Bedriftene i næringshovedgruppen ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner økte omsetningen med vel 19 prosent i 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Omsetningen i næringene grunnarbeid og bygginstallasjon økte begge med over 16 prosent. Annen bygge- og anleggsvirksomhet, som omfatter blant annet oppføring av bygninger, økte omsetningen med i underkant av 16 prosent i samme periode. Omsetningen innenfor næringen utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell steg med nesten 13 prosent.

Størst vekst i Rogaland
Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten økte mest i Rogaland, Oslo og Akershus. Alle tre fylkene har en omsetningsvekst på 21 prosent 1. halvår 1998 sammenlignet med 1. halvår 1997. Stor vekst har det også vært for bygge- og anleggsbedriftene i Sør-Trøndelag og Oppland. Disse fylkene har også større vekst en landsgjennomsnittet på 16,1 prosent. I Finnmark gikk omsetningen ned med nesten 3 prosent 1. halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Lavere vekst i mai og juni
Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomhet steg med 12 prosent i mai og juni (3. termin) i år sammenlignet med samme periode i fjor. De fire første månedene i år steg omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten med 19 prosent. Det er bedriftene i næringen annen bygge- og anleggsvirksomhet, som omfatter blant annet oppføring av bygninger, som har lavest vekst i 3. termin i år. Veksten er i underkant av 10 prosent, mens bedriftene i denne næringen hadde en omsetningsvekst på nesten 20 prosent de fire første månedene i år.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 3. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Liv.Reidun.Sletmoen@ssb.no, tlf. 62 88 54 36.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 50, 1998 [an error occurred while processing this directive]