[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 47, 1998

Befolkningsstatistikk. Folkemengde 1. oktober 1998 og endringene i 3. kvartal:

Rekordstor innflytting til Norge


Folketallet i Norge økte med 9 500 i 3. kvartal i år. Siden årsskiftet har folketallet i Norge økt med 23 200 mot 20 000 i tilsvarende periode i fjor. Denne store tilveksten skyldes stor nettoinnflytting fra utlandet.
Det var i 3. kvartal 12 400 innflyttinger til Norge fra utlandet. Dette gav et flytteoverskudd fra utlandet på 4 300, som er det høyeste som noen gang er registrert for dette kvartalet. Alle fylkene hadde positiv flyttebalanse overfor utlandet. Hittil i år er flytteoverskuddet fra utlandet 11100.

Over 40 prosent av flytteoverskuddet fra utlandet gjaldt nordiske statsborgere. Svenske statsborgere stod for 1100, eller 25 prosent. Det flyttet flere norske statsborgere ut av landet enn inn.

Akershus hadde størst samlet flyttegevinst, både innenlandsk og til og fra utlandet, med 1 900 flere innflyttinger enn utflyttinger. Oslo hadde et samlet flyttetap på 600. Nord-Norge hadde et samlet flyttetap på 1200 i 3. kvartal.

Fødselsoverskudd i alle fylkene unntatt Hedmark
De foreløpige tallene for fødte og døde i 3. kvartal viser et fødselsoverskudd, det vil si differansen mellom fødte og døde, på 5100. Dette er en svak økning på 200 fra samme periode i fjor. Fra årsskiftet derimot er det samlede fødselsoverskuddet på 12200, en nedgang på 600 fra samme periode i fjor. Alle fylkene, bortsett fra Hedmark, hadde fødselsoverskudd. Størst fødselsoverskudd i forhold til folketallet hadde Rogaland, Finnmark, Akershus og Hordaland.

Det var folketilvekst i alle fylkene i landet bortsett fra de fire nordligste. Samlet folketilvekst var relativt størst i Akershus, fulgt av Vestfold, Rogaland og Østfold.

Størst flytteoverskudd i Akershus
Det innenlandske flyttemønsteret for 3. kvartal viser størst flytteoverskudd i Akershus med 1 200. Oslo hadde et flyttetap på 1 300. Østlandsfylkene, minus Oslo og Oppland, hadde innenlandsk flyttegevinst. Resten av fylkene bortsett fra Vest-Agder, Rogaland og Sør-Trøndelag hadde flyttetap. De fire nordligste fylkene hadde et samlet innenlandsk flyttetap på 2000.

Foreløpige tall viser at folketallet 1. oktober var 4440850.

Ny statistikk
Befolkningsstatistikk. Folkemengde 1. oktober 1998 og endringene i 3. kvartal.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk og i Norges offisielle statistikk (NOS) Regionalstatistikk. Tabeller med tall for fylker og kommuner er også tilgjengelig på Internett fra punktet Ny statistikk på vår hjemmeside: http://www.ssb.no/. Mer informasjon: Kirsten.Enger.Dybendal@ssb.no, tlf. 62 88 52 96, eller Kare.Reidar.Hoiby@ssb.no, tlf. 62 88 52 97.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 47, 1998 [an error occurred while processing this directive]