[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 47, 1998 Stikktittel:Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, mai/juni 1998:

Lavere omsetning i olje- og gassindustrien


Olje- og gassindustrien hadde en nedgang i omsetningen på 11,0 prosent fra mai og juni 1997 til samme periode i år hovedsakelig på grunn av lavere oljepris. Industrien omsatte for 76,9 milliarder kroner i mai og juni 1998. Dette er en økning på 6,9 prosent fra samme periode i fjor.
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for om lag 113 milliarder kroner i mai og juni 1998. Dette er en oppgang på 1,0 prosent sammenlignet med samme periode forrige år. Olje- og gassutvinning og kraftforsyningssektoren hadde nedgang i omsetningen, industrinæringene vekst.

Olje- og gassutvinning og kraftforsyningssektoren trekker ned

Energivarene omsatte for 37,2 milliarder kroner i mai og juni 1998, dette tilsvarer en reduksjon på 11,0 prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Lavere pris på råolje har også gitt seg utslag i en tilsvarende nedgang i omsetningen innen olje og gassutvinning. Det er videre en reduksjon i omsetningen på 7,8 prosent i kraftforsyningssektoren, noe som har sammenheng med høy fyllingsgrad i vannmagasinene.

Industrien
Produsentene av ikke-jernholdige metaller (hovedsakelig aluminium) opplever nå en nedgang i omsetningen, i stor grad påvirket av nedgangen i aluminiumprisene siden midten av 1997. Prisnedgangen gjør seg nå gjeldende i omsetningstallene. Oljeraffineriene har i samme tidsrom en nedgang på om lag 22 prosent.

Alle andre industrinæringer har større omsetning i mai og juni i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Omsetningen økte mest for transportmiddelindustrien, med hele 37,7 prosent. Bak denne økningen ligger i første rekke forhold av føringsteknisk art ved rapporteringen til fylkesskattekontorene.

Om statistikken
I statistikken anvendes manntallet over merverdipliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen vil resultater for de siste terminene være foreløpige. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for blant annet detaljhandelen og bygg- og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, mai/juni 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: pal.bakken@ssb.no, tlf. 21 09 47 46.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 47, 1998 [an error occurred while processing this directive]