[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 46, 1998

Campingstatistikk, september 1998:

364 000 overnattinger ved campingplassene i september


Norske campingplasser hadde i september 1998 over 364000 overnattinger. Andelen overnattinger fra innenlandsmarkedet var nesten 80 prosent.
Etter årets ni første måneder er antall overnattinger på campingplassene noe over 7 millioner. To av tre overnattinger var norske. Tyskland har vært det desidert største utenlandsmarkedet så langt i år, med nesten 45 prosent av den totale utenlandstrafikken.

Det var 537 campingplasser som var registrert som åpne i september. Disse hadde en innekapasitet på 8 173 hytter/rom. Hittil i år er det regist-rert 952 campingplasser som har vært åpne en eller annen måned i 1998. Kapasiteten i hytter/rom for disse var 13 491.

Campingstatistikken for 1998 har et litt annet omfang enn statistikken for 1997 samt at det for 1998 er beregnet tall for bruk av sesongkontrakter. Dette gir en statistikk for 1998 som ikke uten videre er sammenlignbar med 1997 og tidligere år.

Dersom 1998-tallene korrigeres etter 1997-omfanget, det vil si uten sesongkontrakter, viser tallene nedgang i den ordinære trafikken med over 9 prosent. Trafikken fra innenlandsmarkedet viste nedgang på 12prosent. Det var nedgang også for nesten alle de store utenlandsmarkedene.

Ny statistikk
Campingstatistikk, september 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild.Krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller Tom.Granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 46, 1998 [an error occurred while processing this directive]