[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 46, 1998

Hyttegrendstatistikk, september 1998:

25 000 overnattinger ved hyttegrendene


I september 1998 var det om lag 25 000 overnattinger ved norske hyttegrender. Om lag halvparten av disse var nordmenn.
Som vanlig dominerte de tyske gjester markedet fullstendig også i september. De hadde nesten to av tre utenlandske overnattinger og en tredjedel av totaltrafikken.

154 hyttegrender var åpne i september 1998. Disse bedriftene hadde 1024 hytter.

Så langt i 1998 har tallet på overnattinger ved norske hyttegrender vært i overkant av 267 000. Utenlandstrafikken tok 55 prosent av markedet. Av disse var over 60 prosent tyskere.

Ny statistikk
Hyttegrendstatistikk, september 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild.Krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller Tom.Granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 46, 1998 [an error occurred while processing this directive]