[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 45, 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, september 1998:

Høyt elforbruk til tross for mildvær


Forbruket av elektrisk kraft på 8 461 GWh i september er det høyeste som er registrert for denne måneden. Dette til tross for at temperaturene var høyere enn normalen over store deler av landet. Stor aktivitet i norsk økonomi og lave elpriser er noe av årsaken til det høye forbruket. Kraftproduksjonen var totalt 9 084 GWh, som er en nedgang på 2,5 prosent fra samme måned året før.
For Oslo var september den 7. varmeste septembermåneden på de siste 100 år, mens Bergen hadde den 3. varmeste. Værnes og Bodø hadde henholdsvis den 4. og 6. varmeste måneden, viser tall fra Det norske meteorologiske institutt.

Elforbruket i den kraftintensive industrien på 2 480 GWh bidrog til det høye forbruket totalt. Økningen var her 3 prosent fra september i fjor, mens økningen totalt var 0,2 prosent. Holder man den kraftintensive industrien utenfor var det en nedgang i forbruket på 0,9 prosent. Elforbruket i produksjonen av jern, stål og ferrolegeringer var 597 GWh, mens det i produksjonen av alumi-nium og andre metaller var 1519GWh. Dette gav en økning på henholdsvis 12,4 og 3,9 prosent. I produksjonen av kjemiske råvarer var det en nedgang i forbruket av elektrisk kraft på 12,1 prosent. Forbruket var her 365 GWh.

Fulle vannmagasiner
Elforbruket har vært relativt høyt i hele år. Totalt ble det brukt 85 958 GWh de ni første månedene i år, en økning på 5 prosent fra samme pe-riode i 1997. Det er også 3,7 prosent høyere enn i 1996 som hadde den forrige rekordnoteringen for denne perioden. Selv om det er brukt mye elektrisitet i år er vannmagasinene nesten fulle.

Fyllingsgraden var i midten av september 92,4 prosent av total magasinkapasitet. Det er hele 9,2 prosentpoeng mer enn medianen for uke 38 i perioden 1982 til 1991. Mye nedbør og det forhold at det hittil i år er importert 2 298 GWh er med på å forklare at fyllingsgraden kan holde seg såpass høy samtidig med det relativt høye elforbruket. Selv om det totalt har vært nettoimport hittil i år har utvekslingen med utlandet av elektrisk kraft gitt en nettoeksport i august og september på henholdsvis 992 og 624 GWh. Blir nivået på nettoeksporten på samme nivå resten av året, vil Norge i 1998 få balanse mellom forbruk og produksjon.

Om statistikken
Bruttoforbruk innenlands framkommer ved at total produksjon blir korrigert for import og eks-port, eksklusive tap i linjenettet, pumpekraftforbruk og eget forbruk i kraftverkene. Tallene for import og eksport siste måned er foreløpige. Forbrukstall for kraftkrevende industri rapporteres særskilt. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-september 1998. Gwh

[Figur 6]

Figur 6: Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-september 1998. GWh


Ny statistikk
Månedlig elektrisitetsstatistikk, september1998.
Statistikken utarbeides i samarbeid med Nord Pool ASA og Norges vassdrags- og energiverk (NVE), og utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon: Pal.Marius.Bergh@ssb.no, tlf. 21 09 44 20, eller Ann.Christin.Boeng@ssb.no, tlf. 21 09 47 43.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 45, 1998 [an error occurred while processing this directive]