[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 41, 1998

Detaljomsetningsindeksen, august 1998:

Over 8 prosent økning i detaljhandelen hittil i år


Volumindeksen for detaljhandel steg med over 8 prosent de åtte første månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Detaljhandelen er i denne sammenheng eksklusiv motorkjøretøyer og bensin.

Butikkhandel med andre nye varer, blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer økte med hele 17 prosent i denne perioden. Volumet av salget i butikker med næringen apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler er vel 10 prosent de åtte første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i 1997. Volumindeksen for butikkhandel med bredt vareutvalg, som i stor grad består av kolonialforretninger, økte med 2 prosent. Tilsvarende tall for butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med 3 prosent i samme periode.

Høy detaljhandel i august
Volumindeksen for detaljhandel steg med over 12 prosent i august 1998 sammenlignet med august i fjor. Det er detaljhandel utenom butikk og butikkhandel med andre nye varer som øker omsetningen i volum mest i denne perioden med hele 31 og 26 prosent. Volumet av salget innenfor spesialforretninger med nærings- og nytelsesmidler gikk ned med nesten 5 prosent i samme periode.

Sesongjustert volumindeks for detaljhandel steg med 1,3 prosent fra juli til august i år.

0,4 prosent endring fra foreløpige tall
Verdiindeksen for detaljhandel steg med 14,4 prosent fra august 1997 til august 1998. Dette er 0,4 prosent lavere enn foreløpige tall som ble pub-lisert 24. september i år. Prisindeksen steg med 1,9 prosent i samme periode.

Reviderte tall
Indeksene for mars, april, mai, juni og juli er revidert med om lag 1 prosent. Dette er gjort på bakgrunn av informasjon fra momsregisteret, om omsetningen til nye detaljhandelsbedrifter.

Varekonsumindeksen
Korrigert for normale sesongvariasjoner viser varekonsumindeksen en vekst på 0,8 prosent fra juli til august. Den noe svakere veksten i varekonsumindeksen sett i forhold til detaljomsetningsindeksen kan tilskrives konsumgruppene motorkjøretøyer, elektrisitet og fyringsoljer. Den ujusterte varekonsumindeksen var i august 10,8 prosent høyere enn i samme måned året før.

Om statistikken
Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 4 200 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 30 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike næringshovedgrupper. Frafallet er normalt mellom 3-5 prosent.

Varekonsumindeksen er en volumindikator for husholdningenes konsum av varer. Opplysninger fra detaljomsetningsindeksen er den viktigste kilden i beregningen av indeksen. I tillegg er det innarbeidet informasjon om salg av motorkjøretøyer, salg fra bensinstasjoner og husholdningenes forbruk av elektrisitet og fyringsoljer.

[Figur 12]

Figur 12: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, sesongjustert. Januar 1995 - august 1998. 1995=100


[Figur 13]

Figur 13: Detaljomsetning eksklusiv motorkjøretøyer og bensin i volum, etter næringshovedgruppe, ujustert


Ny statistikk
Detaljomsetningsindeksen, august 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Rune.Sonsterudbraten@ssb.no, tlf. 62 88 54 37, eller Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74. Om varekonsumindeksen: Kristian.Gimming@ssb.no, tlf. 21 09 44 17, eller Monica.Henriksen@ssb.no, tlf. 21 09 46 99.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 41, 1998 [an error occurred while processing this directive]