[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 41, 1998

Lønnsstatistikk. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, per 1. oktober 1997:

Høy lønn blant sivilingeniørene


Sivilingeniører i bygge- og anleggsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 29000 kroner per 1. oktober 1997. Til sammenligning hadde ingeniører og teknikere med 3 års høyskoleutdanning en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på om lag 24 000 kroner.
Sivilingeniørene som var med i undersøkelsen, hadde like høy gjennomsnittlig månedsfortjeneste som de administrative lederne. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for alle heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet var 19 700 kroner.

Håndverkerne
Håndverkerne hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på mellom 17 400 og 20 300 kroner. Høyest månedsfortjeneste blant håndverkerne hadde støpere, sveisere, platearbeidere, mekanikere med flere med om lag 20 300 kroner og elektrikere med 19 300 kroner. Lavest månedsfortjeneste hadde vei- og anleggsarbeidere samt tømrere og snekkere med flere med henholdsvis 17 400 og 17 600 kroner. Rørleggerne i undersøkelsen hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 18 700 kroner.

Sjåfører og hjelpearbeidere
Sjåførene hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 17 700 kroner. Ansatte i stillinger uten krav til utdanning, hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 17 100 kroner. I disse stillingene finner vi blant annet hjelpearbeidere, vedlikeholdsarbeidere og rengjøringspersonale.

Av de 1 879 deltidsansatte var 68prosent eller 1 283 kvinner. Til sammenligning var det 2 353 heltidsansatte kvinner eller drøyt 6 prosent av alle heltidsansatte med i undersøkelsen.

Om statistikken
Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i privat sektor i bygge- og anleggsvirksomhet. Statistikken omfatter ikke ansatte i offentlig næringsdrift med innrapportering av opplysninger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) for statlig virksomhet og Personal Administrativt Informasjonssystem (PAI) for kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang høsten 1997. Oppgavene fra bedriftene inneholder lønnsopplysninger fra til sammen 38 645 heltidsansatte og 1 879 deltidsansatte. Heltidsansatte er alle som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer per uke. Statistikken omfatter alle ansatte uavhengig av arbeidsoppgaver. Ifølge nasjonalregnskapets foreløpige tall for 1997 dekker statistikken om lag 85 000 sysselsatte lønnstakere.

Ny statistikk
Lønnsstatistikk. Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet, per 1. oktober 1997.
Statistikken utgis i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Lønnsstatistikk. Mer informasjon: Marit.Melstrom@ssb.no, tlf. 62 88 52 46, eller Sigbjorn.Stromsnes@ssb.no, tlf. 62 88 51 69.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 41, 1998 [an error occurred while processing this directive]