[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet, 2. termin 1998:

Økning i serveringsomsetningen


Norske restauranter hadde en omsetning på 3,24 milliarder kroner i 2. termin 1998. Omsetningen for 2. termin 1997 var på 3,0 milliarder, noe som gir en økning på 7,9 prosent.
Nordland og Hordaland hadde størst økning i omsetning sammenlignet med 2. termin 1997, med henholdsvis 19 og 14 prosent. Ingen fylker hadde nedgang i omsetningen, men i Finnmark var den uendret i forhold til 2. termin 1997.

Etter årets to første terminer er serveringsomsetningen nesten 6,2 milliarder kroner. Dette er en økning på over 10 prosent i forhold til samme periode i 1997.

Om statistikken
Statistikken er basert på oppgaver fra Skattedirektoratets merverdiavgiftsmanntall. Statistikken omfatter næringsgruppen 55.11 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant samt næringsundergruppe 55.301 Drift av restauranter og kafeer.

Næringsgruppe 55.11 Hoteller med restaurant driver både med utleie av rom (losji) og med servering. Inntektene av servering er avgiftspliktige etter merverdiavgiftsloven, mens utleie av rom for overnatting faller utenfor lovens virkeområde. Det er bare den avgiftspliktige serveringsomsetningen som dekkes i terminstatistikken.

På grunn av etterslep i rapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Tallene for disse terminene er dermed å betrakte som foreløpige. I tillegg kan kvalitetskontrollen av statistikken medføre enkelte korrigeringer i grunnlagsmaterialet, også for tidligere terminer. På denne bakgrunn, er termintallene både for 1997 og 1998 å betrakte som foreløpige.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet, 2. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Jorunn.Hansen@ssb.no, tlf. 62 88 54 68, eller Tom.Granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]