[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 1. kvartal 1998:

Sterk vekst for IT-konsulenter


Bedrifter med næringen databehandlingsvirksomhet økte omsetningen med over 28 prosent 1. kvartal 1998 sammenlignet med 1. kvartal 1997.
Omsetningen totalt for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med nesten 15 prosent 1. kvartal 1998 sammenlignet med 1. kvartal 1997. Omsetningen for bedrifter med utleie av maskiner og utstyr uten personell steg med over 22 prosent. Forskning og utviklingsarbeid og annen forretningsmessig tjenesteyting steg med henholdsvis 12 og 7 prosent. Omsetning og drift av fast eiendom gikk derimot ned med 5 prosent i samme periode.

Stor økning for teknisk testing og analyse
Bedrifter med næringen teknisk testing og analyse økte omsetningen med over 37 prosent fra 1. kvartal 1997 til 1. kvartal 1998. Indeksene for formidling og utleie av arbeidskraft, arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet og rengjøringsvirksomhet steg alle med over 20 prosent i samme periode.

Om statistikken
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet beregnes på bakgrunn av en kombinasjon av skjemadata og Skattedirektoratets momsregister. Utvalget er på om lag 1 000 bedrifter og dekker rundt 35 prosent av omsetningen innenfor næringene uten momspliktig omsetning. På grunn av etterslep i innrapporteringen til skattedirektoratet vil de siste kvartalene som publiseres kunne bli korrigert.

Ny statistikk
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 1. kvartal 1998.
Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Aud.Dahler.Midtsundstad@ssb.no, tlf. 62 88 54 31.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]