[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, 2. termin 1998:

God start på året for bygg og anlegg


Omsetningen innenfor bygge- og anleggsvirksomhet økte i underkant av 3 milliarder kroner i 2. termin 1998 sammenlignet med 2. termin 1997. Det er en økning på 18 prosent. De fire første månedene steg omsetningen med 17,5prosent.
Den totale omsetningen økte til 19,3milliarder kroner i 2. termin. Bedriftene i næringshovedgruppen grunnarbeid økte omsetningen med vel 22 prosent fra 2. termin 1997 til 2. termin 1998. Omsetningsveksten innenfor annen bygge- og anleggsvirksomhet, som omfatter blant annet oppføring av bygninger, er 19prosent i samme periode. Omsetningen for bygginstallasjon og ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner økte med henholdsvis 17 og 14 prosent.

Størst vekst i Oslo
Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten økte med 5,3 milliarder kroner eller 17,5 prosent de fire første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i 1997. Veksten er størst for bedriftene i Oslo hvor omsetningen økte med nesten 23 prosent. Bygge- og anleggsbedriftene i fylkene Rogaland, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag økte omsetningen med over 20 prosent i den samme perioden. I Finnmark gikk omsetningen ned med nesten 10 prosent.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, 2. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Liv.Reidun.Sletmoen@ssb.no, tlf. 62 88 54 36.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]