[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, 2. termin 1998:

Detaljhandel steg med 7,6 prosent i mars og april


Detaljhandelsbedriftene unntatt motorkjøretøyer og bensin omsatte for 2,1 milliarder mer i mars og april i år sammenlignet med samme periode i fjor. Det tilsvarer en økning på 7,6 prosent. Detaljomsetningsindeksen steg med 7,3 prosent i samme periode.
Butikker med næringen salg av apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler økte salget med 10,1 prosent i 2. termin 1998 sammenlignet med samme periode 1997. Salget av andre nye varer (blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler, jern-, farge- og byggevarer) steg med 9,0 prosent i samme periode. Butikkhandel med bredt vareutvalg (hovedsakelig nærings- og nytelsesmidler) og butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger økte handelen med henholdsvis 6,8 og 6,4 prosent. Detaljhandel utenom butikk omsatte for 3,7 prosent mindre i 2. termin 1998 i forhold til 2. termin 1997.

58,6 milliarder fire første måneder
De fire første månedene i år omsatte detaljhandelsbedriftene unntatt mo-torkjøretøyer og bensin for 58,6 milliarder kroner. Omsetningen økte med 4,4 milliarder eller 8,1 prosent sammenlignet med samme periode i 1997. Oslo, Akershus og Hordaland er de tre fylkene hvor handelstanden omsetter mest. Henholdsvis for 8,2, 6,5 og 5,6 milliarder kroner de fire første månedene i 1998. Detaljhandelen i Buskerud fylke steg mest, med 10,0 prosent. Det er lavest vekst for detaljhandelsbedriftene i Finnmark og Hedmark, med henholdsvis 5,5 og 6,3 prosent.

11 prosent vekst
Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motor-sykler samt detaljhandel med drivstoff økte med nesten 11 prosent i 2. termin 1998 sammenlignet med 2. termin 1997. Omsetningen i næringen 2. termin i år er 26,9 milliarder kroner, en økning på 2,6 milliarder fra samme termin i 1997. Det er omsetning av motorsykler og deler og utstyr som bidrar mest til økningen. Bedriftene i denne næringen økte omsetningen med over 36 prosent i 2. termin i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Oslo og Akershus omsatte for 19 milliarder
I Oslo og Akershus er handel og reparasjon av motorkjøretøyer og mo-torsykler samt detaljhandel med bensin vel 19 milliarder kroner de fire første månedene i 1998. Tilsvarende bedrifter i Buskerud omsatte for 4,9milliarder kroner. Disse tre fylkene har nesten 50 prosent av totalomsetningen i Norge.

15,5 milliarder vekst i engroshandelen
Engroshandel økte omsetningen med over 15 milliarder kroner, eller 11,3 prosent, de fire første månedene i 1998 sammenlignet med samme periode i 1997. Bedriftene i Oslo omsatte alene for vel 57,7 milliarder kroner. I Akershus var omsetningen på over 26 milliarder kroner de fire første månedene i år. Engrosbedriftene i disse to fylkene omsetter for 55 prosent av all engroshandel i Norge.

12 prosent økning i volumindeksen
Volumindeksen for engroshandel økte med nesten 12 prosent i 1. kvartal 1998 sammenlignet med 1. kvartal 1997. Blant hovednæringsgruppene steg engroshandel med maskiner og utstyr og engroshandel med nærings- og nytelsesmidler mest med henholdsvis 17,9 og 12,0 prosent. Minst vekst har engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr med 5,4prosent.

Om statistikken
I statistikken anvendes kun manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen til Skattedirektoratet vil de to siste terminene som publiseres bli beregnet på nytt. Disse beregningene vil erfaringsmessig kunne endre totaltallene med i underkant av 1 prosent. I tillegg kan vi gjennomføre noen små korreksjoner i noen av de andre terminene.

Statistikken gir tall for fylker, kommuner eller annet spesifisert geografisk område. Statistikken kan gis helt ned på postnummerområde/gate-adresse dersom det ikke bryter med reglene om konfidensialitet. Når det gjelder Bygge- og anleggsvirksomhet er det viktig å være klar over at de regionale tallene ikke nødvendigvis sier noe om byggeaktiviteten i regionen, men om aktiviteten til bedriftene som er registrert i regionen. Det publiseres også omsetningsstatistikk for industrien på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, 2. termin 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Solveig.Nygardseter@ssb.no, tlf. 62 88 51 74, eller Liv.Reidun.Sletmoen@ssb.no, tlf. 62 88 54 36.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]