[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Fiskeoppdrett, 1997. Foreløpige tall:

Norge produserer laks som aldri før


Foreløpige tall viser at det ble solgt 331 400 tonn oppdrettslaks i 1997, en økning på 10 prosent fra 1996. Aldri tidligere har vi produsert så mye laks. Det samme gjelder regnbueørret. Salget av regnbueørret økte med 50 prosent i fjor, til 33 500 tonn.
Beholdningen av laks og regnbue-ørret i anleggene økte med henholdsvis 12 og 14 prosent sammenlignet med året før.

I 1997 var det 769 matfiskkonsesjoner i drift for laks og ørret. Av disse lå 149 anlegg i Hordaland og 137 i Nordland. Det var 266 klekkeri-/settefiskkonsesjoner i drift. Noen konsesjonsinnehavere har både matfiskproduksjon og settefiskproduksjon.

Beholdningen (biomassen) i matfiskanleggene var 246 400 tonn laks og 25 600 tonn regnbueørret per 31. desember 1997. Beholdningen av antall yngel/settefisk var anslagsvis 125 millioner laks og 5 millioner regnbueørret. Dette utgjør en økning på 1,6 prosent for laks og 20 prosent for ørret.

Førstehåndsverdien av solgt matfisk var 7 340 millioner kroner i 1997, mot 6 469 millioner i 1996. Gjennomsnittsprisen for laks økte fra 19,90 kroner per kilo i 1996 til 20,25 kroner i 1997, mens gjennomsnittsprisen på ørret gikk ned fra 21,07 kroner per kilo til 18,81 kroner.

I 1997 var 2 619 personer sysselsatt i matfiskanleggene og 1 023 personer i klekkeri-/settefiskanleggene.

[Figur 4]

Figur 4: Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks og regnbueørret. 1993-1997


Ny statistikk
Fiskeoppdrett, 1997. Foreløpige tall.
Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Fiskeoppdrett. Mer informasjon: Anne.Turi.Baklien@ssb.no, tlf. 62 88 52 30, eller Ase.Mobraten@ssb.no, tlf. 62 88 52 31.

Tabeller

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]