[an error occurred while processing this directive] Ukens statistikk nr. 40, 1998

Solgt mengde og førstehåndsverdi av laks og regnbueørret. 1993-1997