[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Hotellstatistikk, august 1998:

Stor økning for hotellene


Antall utenlandske overnattinger økte med 10 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor, fra 804 000 til 883 000 overnattinger. Med en økning også i trafikken fra innenlandsmarkedet på 5 prosent, ble økningen for den samlede trafikken på 7 prosent, fra 1,90 til 2,03 millioner overnattinger.
Alle de større utenlandske markedene kunne vise til vekst i trafikken. Blant annet økte antall tyske overnattinger med 7 prosent, fra 190 000 overnattinger i august 1997 til 203 000 i august 1998. Dette antallet er det tredje høyeste noen gang, bare overgått av toppårene 1993 og 1994.

Av andre store utenlandske markeder, kunne britene og fremfor alt nederlenderne oppvise et trafikkomfang som er det høyeste som noensinne er registrert.

Fylkesvise forskjeller
Agderfylkene og Trøndelagsfylkene hadde som de eneste nedgang i antall overnattinger totalt, mens for de andre fylkene var det en økning i trafikken siden forrige augustmåned.

Økt utnytting
Antall åpne hoteller i august 1998 var lavere enn antallet i august i fjor. Tallet på senger var nøyaktig det samme, mens antall rom viste en liten økning sammenlignet med august 1997.

Kapasitetsutnyttingen for rom økte fra 52,7 prosent i august 1997 til 54,7 prosent i august 1998. Utnyttingen av sengekapasiteten økte i samme periode fra 40,3 til 41,8 prosent.

Høyere rompris
Den gjennomsnittlige oppnådde pris per rom var i august 1998 på 620 kroner, den høyeste noensinne. Blant annet lå romprisen i august 1998 nesten 100 kroner over romprisen i august 1992, som var det første året med registreringer av losjiomsetning. Losjiomsetningen økte fra 664 millioner kroner i august 1997 til 737 millioner i august 1998.

Hittil i år
Den samlede trafikken har hittil i år økt med 4 prosent i forhold til samme periode i 1997. Blant annet er tallet på overnattinger etter årets åtte første måneder i underkant av 12 millioner, om lag det samme antallet som for hele året 1990.

Ny statistikk
Hotellstatistikk, august 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Arild.Krogh@ssb.no, tlf. 62 88 54 23, eller Tom.Granseth@ssb.no, tlf. 62 88 54 06, om reiseliv generelt.


Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]