[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 40, 1998

Utenriksregnskap, juli 1998:

0,9 milliard kroner i underskudd


Foreløpige tall viser et underskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 0,9 milliard kroner i juli 1998. For juni 1998 var overskuddet 0,6 milliard. Den negative utviklingen kommer først og fremst som en følge av redusert eksport av andre varer, og høyere import av tjenester. For juli 1997 var overskuddet på 4,5 milliarder kroner.
Eksport av varer og tjenester ble for juli 1998 utlignet av en like stor import av varer og tjenester. Vare- og tjenestebalansen for juni 1998 viste et overskudd på 1,6 milliarder kroner. Varebalansen viste i juli 1998 et overskudd på 2,1 milliarder kroner, mens tjenestebalansen viste et underskudd på 2,1 milliarder. Ett år tidligere var overskuddet på vare- og tjenestebalansen 6,2 milliarder kroner.

For rente- og stønadsbalansen er det beregnet et underskudd på 0,9 milliard kroner i juli 1998, mens gjennomsnittlig underskudd per måned hittil i 1998 var 1,1 milliarder. For juni 1998 var underskuddet på rente- og stønadsbalansen 1,0 milliard kroner.

Foreløpige tall viser at Norges netto- fordringer på utlandet ble redusert med 2,0 milliarder kroner i juli 1998, og er ved utgangen av måneden anslått til 83,4 milliarder.

Driftsbalansen overfor utlandet omfatter både utenrikshandel med varer og eksport og import av tjenester. I tillegg inngår formuesinntekter og -utgifter i form av renter og aksjeutbytte og så videre samt løpende overføringer og stønader til og fra utlandet.

[Figur 8]

Figur 8: Driftsregnskap. Juli 1997 og 1998


Ny statistikk
Utenriksregnskap, juli 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon: Bjornar.Ansnes@ssb.no, tlf. 21 09 48 35, eller Tore.Halvorsen@ssb.no, tlf. 21 09 48 48.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 40, 1998 [an error occurred while processing this directive]