[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 38, 1998

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. august 1998:

Matvarer presset indeksen ned


Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands falt med 0,2 prosent fra juli til august. En sesongpreget nedgang i matvareprisene var en viktig faktor bak utviklingen. Fra august 1997 til august 1998 (tolvmånedersveksten) falt indeksen med 0,5 prosent, etter en oppgang på 0,2 prosent i juli.
Fra juli til august viser de fleste varegrupper en nedgang. Spesielt matvareprisene hadde et sterkt fall på 0,7 prosent, etter en oppgang på 0,8prosent fra juni til juli. Det er i første rekke frukt og grønnsaker, og spesielt poteter, som har hatt sterk nedgang. Sterke svingninger i prisene på norskproduserte grønnsaker i perioden fra juni til august er vanlig, og har bakgrunn i produktenes innhøstingssesong. Det ble også notert prisnedgang på importert frukt, der-iblant druer. I tillegg er slaktemarkedet rikelig dekket med god tilgang på de fleste kjøttypene. Dette bidrog til lavere priser for gruppen kjøtt og kjøttvarer.

Gruppen brenselsstoffer, brenselsolje og elektrisk kraft har i de siste månedene blitt dominert av den svake utviklingen i prisene på raffinerte oljeprodukter. For gruppen under ett falt prisene med 0,1 prosent fra juli til august.

Etter anvendelse
Når vi ser på indeksen gruppert etter anvendelse er det konsumvarer som har hatt størst prisnedgang. Gruppen falt med 0,3 prosent fra juli til august, mens investeringsvarer gikk ned med 0,1 prosent. For konsumvarer var tolvmånedersveksten på 0,8prosent etter 1,5 prosent i juli. For investeringsvarer falt tolvmånedersveksten til 1,7 prosent etter 2,1prosent i juli.

Ny statistikk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. august 1998.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: erik.skauen@ssb.no, tlf. 21 09 48 91.

Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 38, 1998 [an error occurred while processing this directive]