[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 38, 1998

Produsentprisindeksen, per 15. august 1998:

Lavere priser på raffinerte oljeprodukter og metaller


Produsentprisindeksen totalt viste en nedgang på 0,1 prosent fra juli til august, etter en tilsvarende oppgang i forrige måned. Lavere priser på raffinerte oljeprodukter og metaller er noen viktige faktorer bak utviklingen. Fra august 1997 til august 1998 (tolvmånedersveksten) økte indeksen med 0,1 prosent, etter 0,6 prosent i juli.
Prisen på råolje (Brent Blend) falt med 0,8 prosent fra juli til august til om lag 12 dollar per fat. På grunn av kronekursendringen har prisen i norske kroner steget med 0,4 prosent i samme tidsrom. Tolvmånedersveks-ten i oljeutvinningssektoren sank i august med 7,1 prosent, etter en nedgang på 5,1 prosent i juli.

Industriens priser noe ned
Industriens produsentpriser falt med 0,1 prosent fra juli til august. Tolvmånedersveksten var på 0,7 prosent, etter 1,2 prosent i juli.

Det største bidraget til utviklingen fra juli til august kom fra lavere priser på raffinerte oljeprodukter, som bensin, jet-fuel, fyringsolje og lignende. På de internasjonale varebørsene (LME) falt prisen på bensin med vel 5 prosent målt i norske kroner, mens den lå vel 30 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Vi må tilbake til 1995 for finne tilsvarende lave priser på bensin.

Metallprisene har falt sterkt gjennom det siste året. På de internasjonale varebørsene har aluminium, kopper og nikkel hatt kraftige prisfall. Prisen på nikkel falt i løpet av august til vel 31 000 kroner per tonn (LME). Det er det laveste nivået på mer enn elleve år. Internasjonale analytikere peker på krisen i Asia og Russland som viktige faktorer bak denne utviklingen. Usikkerhet i markedet knyttet til en økning i tilbudet fra Russland, som står for om lag 20prosent av produksjonen på verdensmarkedet, har presset prisene ned. I tillegg har lavere etterspørsel i Asia virket negativt.

Om statistikken
Produsentprisindeksen måler prisutviklingen for produksjonen i oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Det innhentes priser ved salg til norsk marked og/eller eksport.

Alle prisene skal være uten vareavgifter og merverdiavgift, og de skal oppgis per 15. i hver måned. Vektgrunnlaget er nasjonalregnskapstall for 1979. Undersøkelsen omfatter om lag 1 300 representantvarer fordelt på om lag 500 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på om lag 2000 prisobservasjoner. Svarprosenten er normalt vel 90 hver måned. Statistikken er under omlegging.

Ny statistikk
Produsentprisindeksen, per 15. august 1998.
Statistikken utgis månedlig i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: erik.skauen@ssb.no, tlf. 21 09 48 91.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 38, 1998 [an error occurred while processing this directive]