[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 38, 1998

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, mars/april 1998:

Fortsatt høy omsetning i industrien


Industrien omsatte for 73,9 milliarder kroner i mars og april 1998. Dette er en økning på 10,4 prosent fra samme periode i fjor. Spesielt innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien og transportmiddel- og maskinindustrien var omsetningen høy.
Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for om lag 113 milliarder kroner i mars og april 1998. Dette er en oppgang på 3,2 prosent sammenlignet med samme periode forrige år. Svak vekst innenfor olje- og gassutvinning og i kraftforsyningssektoren ble oppveid av den sterke veksten i industrinæringene.

Industrien
Omsetningen var spesielt sterk for nærings- og nytelsesmiddelindustrien og maskin- og transportmiddelindu-strien. De økte med henholdsvis 15,3og 20,0 prosent fra mars og april i fjor til tilsvarende periode i år. Økt eksport og høyere priser bidrog til veksten i disse næringene.

Ikke-jernholdige metaller (hovedsakelig aluminium) omsatte for 3,4milliarder kroner i mars og april i år. Selv med den sterke nedgangen i aluminiumprisene siden midten av 1997 har omsetningen i metallvareindustrien vært høy i de foregående terminene. I mars og april ser det derimot ut til at prisnedgangen har slått igjennom, med en økning i omsetningen på kun 2,1 prosent.

Treforedlingsindustrien hadde en oppgang i omsetningen fra 2,9 milliarder kroner i mars og april 1997 til 3,4 milliarder i samme periode i 1998. Økte priser på treforedlingsproduktene og økt eksport er hovedforklaringene bak en økning på 15,1prosent. I motsatt retning trakk trelast- og trevareindustrien. Antall igangsatte bygg har vært synkende og flere byggeprosjekter har blitt avsluttet. Nedgangen i aktiviteten i denne næringen gav en reduksjon i omsetningen på 1,3 prosent. Oljeraffineriene omsatte i samme periode for 2,4 milliarder kroner. Dette er en nedgang på nær 18 prosent.

Olje- og gassutvinning og kraftforsyningssektoren trekker ned
Energivarene omsatte for 41,4 milliarder kroner i mars og april i 1998. Dette tilsvarer en reduksjon på 8,9prosent i forhold til tilsvarende periode i fjor. Lavere pris på råolje har gitt seg utslag i omsetningen med en nedgang på 3,8 prosent for bedriftene innenfor olje- og gassutvinning. I kraftmarkedet har fyllingsgraden i vannmagasinene økt noe, som igjen har gitt lavere priser. Dette har resultert i en omsetning på 10,9 milliarder kroner i kraftforsyningssektoren, og tilsvarer en reduksjon på hele 18 prosent.

Om statistikken
I statistikken anvendes manntallet over merverdiavgiftspliktige. På grunn av etterslep i innrapporteringen vil resultater for de siste terminene være foreløpige. Se også Ukens statistikk nr. 8/96 for mer informasjon om statistikken. Det publiseres også tall for blant annet detaljhandelen og bygg og anlegg på grunnlag av samme kilde.

Ny statistikk
Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, mars/april 1998.
Statistikken utgis annenhver måned i Ukens statistikk. Mer informasjon og e-post: anita.hallenstvedt@ssb.no, tlf. 21 09 47 45.

Tabeller

Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Ukens statistikk nr. 38, 1998 [an error occurred while processing this directive]